Vilvoordse burgemeester Bonte enthousiast over federale maatregelen

Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) meent dat de federale regering met haar twaalf maatregelen "positief en ambitieus" reageert op radicalisering. Hij dringt wel aan op een versterking van de lokale politiediensten en van de lokale veiligheids- en preventiecontracten in steden met een aanzienlijk probleem van radicalisering.
Nicolas Maeterlinck

Eerder op de dag had minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wat stekelig gereageerd op eerdere uitspraken van Bonte, dat de veiligheidsdiensten meer middelen zouden moeten krijgen.

"Het is belangrijk dat alle niveaus snel en accuraat samenwerken", luidt het bij Bonte. "Wat mij betreft: ik ben absoluut bereid met iedereen samen te werken om meer veiligheid te creëren."

Hij vindt alvast dat de regering "bijzonder positief en ambitieus" reageert. "Heel wat zaken zullen wellicht nog discussie vergen, maar het moet de bedoeling zijn dat de maatregelen zo snel mogelijk concrete toepassing krijgen", zegt hij.

Herziening rondzendbrief Syriëstrijders

De burgemeester van Vilvoorde vindt dat een aantal zaken absoluut voorgang moeten krijgen. Bonte wijst daarbij naar de herziening van de rondzendbrief van september 2014 over de aanpak van Syriëstrijders, waarin wordt gedefinieerd wie welke taak krijgt.

Volgens Bonte is dat cruciaal in de manier waarop lokale besturen omgaan met teruggekeerde Syriëstrijders. Hij herinnert eraan dat minister Jambon eerder deze week het voornemen uitsprak om de circulaire door te nemen tijdens een overleg met de burgemeesters van de meest betrokken gemeenten.

Bonte pleit ook voor een snelle capaciteitsuitbreiding van een aantal diensten en breekt er daarom een lans voor dat de federale regering vroeger dan gepland een begrotingscontrole zou doorvoeren. Wat hem in het bijzonder aangaat, is dat er een versterking komt van de lokale politiediensten en van de lokale preventie- en veiligheidscontracten.