Wat betekenen de verschillende dreigingsniveaus?

Sinds gisteravond is het terreurdreigingsniveau in ons land verhoogd van 2 naar 3. Maar waarvoor staan die verschillende niveaus eigenlijk?
Jonas Roosens

De verschillende dreigingsniveaus zijn in 2006 bepaald bij Koninklijk Besluit. Een korte uitleg bij de verschillende niveaus is te vinden op de website van het Crisiscentrum. Die organisatie volgt de gebeurtenissen op Belgisch grondgebied op, alsook de gebeurtenissen op internationaal vlak die eventueel een weerslag kunnen hebben op ons land. Ze krijgt daarvoor informatie van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) en van de federale politie.

Niveau 1 betekent dat de dreiging laag is. Concreet wil dat zeggen dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2 betekent dat de dreiging gemiddeld is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan weinig waarschijnlijk.

Niveau 3 (dat nu van kracht is in ons land) betekent dat de dreiging ernstig is. Er is dan sprake van een mogelijke en waarschijnlijke dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse.

Niveau 4 betekent dan weer dat de dreiging zeer ernstig is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan zeer nabij.

Meest gelezen