“De indexsprong wordt uitgevoerd. Absoluut”

De sociale partners mogen dan toch onder elkaar over loonsverhogingen onderhandelen, daar komt de regering niet in tussen. Of dat ook betekent dat ze over een indexsprong beslissen? De bonden zeggen van wel, maar De Croo is duidelijk. “De indexsprong wordt uitgevoerd, dat staat zo in het regeerakkoord.”

Er was deze week een belangrijke ommekeer. Uw partij maar ook N-VA vonden tot nog toe dat de politiek over alles moet beslissen. En nu wordt het initiatief toch weer bij de sociale partners gelegd.

"Ja, maar ze krijgen toch heel duidelijke richtlijnen mee. De sociale partners mogen bijvoorbeeld beslissen over de welvaartsenveloppe (die de omvang van de laagste uitkeringen en pensioenen regelt, nvdr). Maar ze moeten er wel voor zorgen dat werken attractiever blijft dan niet werken. Dat is het kader."

"Als werkgevers en werknemers tot een akkoord komen dat past binnen het regeerakkoord is dat zeer goed. Maar laat me heel duidelijk zijn: de fiscaliteit is het werk van de regering. Soms zijn er de voorbije weken wat fantasieën geweest, en werd gezegd dat we de sociale partners erbij moesten betrekken. Nee, zo werkt het niet. Daarover zullen de regering en het parlement beslissen."

"Gelijke wapens"

Mogen de sociale partners beslissen over een indexsprong?

"Als onze bedrijven met gelijke wapens willen strijden tegenover de buurlanden, moet je een indexsprong doen. Anders werk je de loonhandicap niet weg. Dat gaan we dus doen, zoals het regeerakkoord voorschrijft. Als er dan nog marge is, lijkt het me logisch dat werkgevers en werknemers daar vrij over kunnen beslissen."

De indexsprong is dus verworven?

"Absoluut. Waar ik meteen wil aan toevoegen dat mensen die werken dat niet gaan voelen, aangezien ze gecompenseerd wordt door de verhoging van de forfaitaire beroepsonkosten. Mensen die werken zullen daardoor vanaf het begin van dit jaar meer overhouden."

"Ik ben niet de enige"

Die interpretatie staat haaks op die van de bonden.

"Het sociaal overleg over de loonmarge gebeurt op basis van een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat gaat uit van een indexsprong. De bonden hebben dat aanvaard."

Hun interpretatie van de nakende sociale gesprekken verschilt wel op meer vlakken van de uwe. ACV bijvoorbeeld meent dat de regering zich engageert tot een vermogenswinstbelasting, en dat ze die daarop zal afrekenen.

"Ik kan de tekst waarover we het eens zijn maar op één manier interpreteren: we zullen de belastingen verschuiven van arbeid naar andere bronnen. Zo is het afgesproken."

Als de bonden u zo horen spreken, gaan ze meteen steigeren.

"Dat weet ik niet, dat moet u aan hen vragen. Trouwens, ik ben niet de enige die zegt dat de indexsprong er komt. Dat doen ook Kris Peeters en de eerste minister. Het is nu eenmaal een onderdeel deel van het regeerakkoord. Het belangrijkste is dat we die inspanning allemaal tesamen doen. En als dat gebeurt, is er een loonmarge waarover we kunnen spreken."