“Er komt een indexsprong, dat is verworven”

De Vlaamse liberalen hielden zich de voorbije dagen een beetje op de vlakte. Behalve een enkele uitspraak op de stoep van de Wetstraat bleven de ronkende verklaringen achterwege. In een gesprek met deredactie.be gaat vicepremier Alexander De Croo wel dieper in op de sociale onderhandelingen. Met een duidelijke boodschap: “de indexsprong is verworven.”

Het is een succesvolle week geworden, nu de regering de contouren voor de sociale onderhandelingen heeft uitgetekend, en de sociale partners – ook de bonden – het daarmee eens zijn. Dat vindt ook De Croo, die zegt “verheugd” te zijn.

Tegelijkertijd bakent hij de grenzen voor dat sociaal overleg scherp af. Het is niét zo dat de sociale partners kunnen discussiëren over het wel of niet invoeren van een indexsprong. Want die, zo zegt de vicepremier, is verworven. “Het sociaal overleg over de loonmarge gebeurt op basis van een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat gaat uit van een indexsprong. De bonden hebben dat aanvaard.”

Het regeerakkoord zal uitgevoerd worden, zegt De Croo. “Ik ben niet de enige die zegt dat de indexsprong er komt. Dat doen ook Kris Peeters en de eerste minister. Het is nu eenmaal een onderdeel deel van het regeerakkoord. Het belangrijkste is dat we die inspanning allemaal tesamen doen. En als dat gebeurt, is er een loonmarge waarover we kunnen spreken.”

Vermogenswinstbelasting of niet?

Over een vermogenswinstbelasting is De Croo vager. Komt er nu wel of niet een speculatietaks of een meerwaardebelasting? Volgens de vicepremier moeten de besprekingen daarover onderdeel zijn van een grotere tax shift, waarbij het fiscale systeem vereenvoudigd wordt én de lasten op arbeid afgebouwd. Discussies over concrete maatregelen zet hij weg als "steekvlamfiscaliteit".

Twee zaken sluit De Croo uit. Er kan geen extra belasting op huizen en spaarboekjes komen. Maar opvallend: de rest laat hij open, al blijft hij een koele minnaar.

“In het regeerakkoord staan een aantal maatregelen waarover alle partners het eens waren, en die we nu moeten uitvoeren. De kaaimantaks, de notionele intrestaftrek voor de banken, en noem maar op. In dat regeerakkoord wordt ook over een globale fiscale hervorming gesproken. Die gaan we de komende maanden uitwerken, en daarbij is het regeerakkoord voor mij heilig. Wat er buiten wordt verteld, is voor sommige mensen misschien interessant, maar het is niet bindend.”