Lekkend schip veroorzaakt geurhinder tot in Nederland

Op de Westerschelde, ten noorden van Antwerpen, zijn kort voor middernacht twee schepen tegen mekaar gebotst. Uit één van de schepen, een riviertanker, lekt styreen, een brandbaar oplosmiddel. Gevaar voor de gezondheid is er niet. Wel geurhinder, tot in Nederland. De gemeentelijke rampenfase is afgekondigd. De styreenlading wordt vanaf vanavond overgepompt.

De aanvaring gebeurde ter hoogte van de Schaar van Valkenisse, tussen de bocht van Bath en Terneuzen, op het grondgebied van Nederland. Aanvankelijk leek er geen probleem en voeren beide schepen door. Kort daarna bleek dat het schip dat op weg was naar Antwerpen toch schade had opgelopen. Van de elf tanks styreen aan boord bleken er drie beschadigd. Eén tank lekte vanmorgen nog steeds. Voorlopig is door de aanvaring 135 kubieke meter styreen gelekt.

Het was de bedoeling om het schip tegen de kaai te leggen, maar daarvoor bleek het vaartuig te instabiel. Nu ligt het schip, buiten de vaarroute, voor anker ter hoogte van de Nederlandse grens. Styreen geeft een zeer sterke geurhinder, vergelijkbaar met verf of polyester. Het is een brandbaar oplosmiddel dat pas in hoge concentraties schadelijk is voor de gezondheid.

De geurhinder is intussen waar te nemen tot in de Nederlandse provincies Brabant en Zeeland. De inwoners van Midden- en West-Brabant hebben de raad gekregen om ramen en deuren dicht te houden.

Geen gevaar voor volksgezondheid

De gemeten waarden liggen zeer ver beneden het schadelijke niveau voor de gezondheid maar de geurhinder kan bij langere blootstelling wel leiden tot ongemakken zoals misselijkheid. Styreen kan bij aanraking ook schadelijk zijn voor de huid.

Omdat het styreen waarschijnlijk ook voor de kust zal aanspoelen, krijgen wandelaars de raad om niet in de buurt van het water te komen. Ook wandelingen met huisdieren aan de kust en in het Verdronken Land van Saeftinge worden afgeraden.

De brandweer en de stedelijke milieudienst zijn ter plaatse en blijven permanent metingen uitvoeren. Verwacht wordt dat de gemeten waarden niet zullen stijgen, maar de kans is groot dat dit een langlopend incident zal worden, met een impact die wellicht langer zal duren dan 24 uur. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor het milieu.