Politieke impasse in Putte blijft voortduren

De politieke impasse in Putte blijft voortduren. De Raad van State heeft voor de tweede keer de onbestuurbaarheid van de gemeente geschorst. Dat betekent dat er geen nieuw college kan worden aangesteld.
Burgemeester Chris De Veuster.

Wat is er aan de hand in Putte? Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 sloten CD&V en N-VA een coalitie, waarbij Chris De Veuster (CD&V) de nieuwe burgemeester werd. Open VLD'er Peter Gysbrechts greep daardoor naast een nieuwe termijn.

CD&V en N-VA hadden samen een nipte meerderheid, waardoor er problemen kwamen nadat er door interne strubbelingen een schepen van CD&V opgestapt was. N-VA greep dat aan om met Open VLD in zee te gaan. Om de coalitiewissel te realiseren, werd in mei 2014 een motie van onbestuurbaarheid ingediend.

De bevoegde minister stelde de onbestuurbaarheid vast begin juli waarop de gemeenteraad in Putte overging tot het aanstellen van een nieuw college. Peter Gysbrechts zou daarbij opnieuw burgemeester worden. Burgemeester De Veuster trok echter naar de Raad van State om de onbestuurbaarheid te laten schorsen en kreeg gelijk. Het nieuwe college kon dus niet aangesteld worden.

"Bal ligt in het kamp van N-VA"

Open VLD en N-VA trokken vervolgens hun oorspronkelijke motie in, om onmiddellijk een nieuwe procedure op te starten. Alles begon daarmee van vooraf aan, met als resultaat nu een nieuwe schorsing van de onbestuurbaarheid. De Raad van State oordeelt dat de procedure voor onbestuurbaarheid maar in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan worden toegepast.

Het is nu afwachten wat Open VLD en N-VA gaan doen. CD&V-burgemeester Chris De Veuster vindt dat de bal in het kamp van N-VA ligt. "Zijn zij bereid om de bladzijde om te slaan?", zegt ze aan deredactie.be. Met andere woorden: CD&V wil voort besturen met de huidige coalitie en hoopt dat N-VA daar ook toe bereid is. "We moeten denken aan het algemeen belang."

"We hebben een meerjarenplan en ik wil dat verder uitvoeren", zegt De Veuster, die benadrukt dat er de voorbije maanden ook gewoon voort bestuurd is. Dat toont volgens haar aan dat CD&V en N-VA kunnen blijven samenwerken.