"Limieten van de politie zijn bereikt"

De commissaris-generaal van de federale politie, Catherine De Bolle, liet zich vanmorgen in "De 7e dag" blij uit over het professionele optreden van haar diensten afgelopen week én om de hulp die de politie kreeg van het leger. Maar tegelijk waarschuwde ze: "Verdere besparingen bij de politie zullen zeer moeilijk zijn."

Het was een van de nieuwsfeiten die afgelopen week opviel. De federale politie moest materiaal gaan lenen bij de collega's in Frankrijk om de terreurdreiging het hoofd te kunnen bieden.

Een noodzakelijkheid, zo blijkt uit het antwoord van De Bolle. "Van 2011 tot 2014 heeft de federale politie 80 miljoen euro moeten besparen, dat is acht procent van het totale budget." Tegelijk toont ze zich tevreden met de operatie van de afgelopen week. "Ik denk dat we afgelopen donderdag hebben bewezen dat als we moeten optreden we dit zeer professioneel en efficiënt kunnen doen met de middelen die er zijn."

Tegelijk is er een zeer duidelijke boodschap aan de politiek. "Maar onze limieten zijn bereikt. Verdere besparingen zullen zeer moeilijk zijn. Het takendebat over de essentiële taken van de politie loopt volop. Onze overheden zullen daarover beslissingen nemen, maar veiligheid heeft een prijs."

De Bolle is dankbaar met de hulp van het leger, zo blijkt voorts. "De mMilitairen worden ingezet omdat we dreigingsniveau 3 hebben, dat is in ons land een zeer uitzonderlijke situatie. Dat betekent dat er een zeer ernstige dreiging is die niet gericht is op een bepaald doelwit. We moeten dus zeer alert zijn. We hebben op het vlak van de politie intern maatregelen moeten nemen en bepaalde gewone politietaken kunnen we momenteel niet uitvoeren. We zijn dus zeer blij met de hulp van de militairen."

"Geen garantie"

De zowat 100 teruggekeerde Syriëstrijders worden opgevolgd door de gerechtelijke politie, stelt De Bolle. "Op het vlak van de gerechtelijke diensten hebben we de situatie onder controle maar ik kan u niet garanderen dat we geen aanslagen meer zullen hebben."

"En ik kan u niet garanderen dat we niet in een bedreigende situatie kunnen komen. Onze diensten zijn 24 uur op 24 paraat. En ik denk dat we vorige week bewezen hebben dat onze professionele aanpak zeer goed was."

Bepaalde verwezenlijkingen en afspraken spelen volgens De Bolle een belangrijke rol bij de aanpak van het terrorisme. "De oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, de versterking van de samenwerking tussen de verschillende diensten en het uitbreiden van de strafbaarstellingen zijn erg belangrijk voor ons."