Tobback: "Extremisme niet met extremisme beantwoorden"

In de maatregelen die ze neemt tegen het extremisme moet de regering het evenwicht tussen rechten en plichten bewaken. Dat heeft SP.A-voorzitter Bruno Tobback gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de SP.A in Leuven. Tobback vindt ook dat de regering meer aandacht moet hebben voor de groeiende kloof tussen arm en rijk.

Tobback ging op de nieuwjaarsreceptie ruim in op de aanslagen en terreurdreigingen van de voorbije dagen. "Voor laffe aanslagen tegen mensen omwille van hun mening of hun job kunnen en zullen we geen enkele tolerantie aan de dag leggen", zei de SP.A-voorzitter.

Toch riep hij op om "extremisme niet met extremisme te beantwoorden". "Als we onze democratische overtuiging niet kunnen laten overleven in een samenleving die echt open en divers is, dan hebben we verloren. Want een democratie die alleen werkt als iedereen hetzelfde denkt is geen democratie."

"Op dit ogenblik zijn de genomen maatregelen nog enigszins begrijpelijk, maar het moet duidelijk zijn dat zowel het inzetten van het leger als een aantal aantastingen van de privacy en van de grondrechten van de mensen, absoluut tijdelijk moeten zijn", aldus nog Tobback. "De regering moet daar duidelijkheid over geven, want als ze dat niet doet, zijn we aan het toelaten dat terroristen onze samenleving veranderen."

"Wie kan verbaasd zijn dat armen kwaad worden?"

Volgens de voorzitter van de Vlaamse socialistische oppositie moet de politiek ook aandacht hebben voor een andere groeiende polarisatie in de samenleving: die van de groeiende kloof tussen rijk en arm. Tobback had dan ook geen goed woord voor de besparingsmaatregelen van de rechtse regeringen.

"Als mensen die nu al iedere maand moeten puzzelen om rond te komen als enige antwoord krijgen dat we met zijn allen moeten leren om het met wat minder te doen, wie kan dan verbaasd zijn dat ze kwaad worden? Vooral als die boodschap hoofdzakelijk komt van mensen die alles al drie keer hebben."

De SP.A-voorzitter hekelde ook de discussies binnen de regering over belastinghervormingen. De socialisten hebben zelf al een wetsvoorstel ingediend voor een speculatietaks. "Als de collega's van CD&V hun partners niet kunnen overtuigen, dan zijn ze zeer welkom om met ons te stemmen en een meerderheid daarvoor te zoeken."