Nog werk aan de winkel voor Millenniumdoelstellingen

Met minder dan 1 jaar te gaan, is nog niet de helft van de Millenniumdoelstellingen gehaald. De Millenniumdoelstellingen zijn acht concrete doelstellingen van de Verenigde Naties die de armoede in de wereld willen bestrijden. Ze werden in het jaar 2000 ondertekend door bijna 200 VN-landen, en moeten tegen eind dit jaar gerealiseerd zijn.

Het aantal arme mensen in de wereld moet halveren. Dat is de eerste en wellicht bekendste doelstelling. En die is ook al gehaald, want moest in 1990 nog 36 procent van de wereldbevolking overleven met minder dan 1 euro per dag, dan is het percentage intussen gehalveerd.

Toch spreken we nog altijd over 1,3 miljard mensen die in zware armoede leven. Wel positief is dat nu evenveel meisjes als jongens nu naar school gaan en dat meer mensen in een duurzamer leefmilieu wonen.

Nog niet gehaald

Maar vijf andere doelstellingen zijn niet gehaald. Zo zou tegen 2015 de kindersterfte met twee derde moeten zijn verminderd. Er is hier een winst geboekt, maar nog altijd sterven in ontwikkelingslanden 53 op de 1.000 kinderen voor ze vijf jaar zijn geworden. Ook sterven er nog altijd te veel moeders bij de geboorte van hun kind.

Nochtans zijn deze doelstellingen met relatief weinig middelen te realiseren. Maar hier knelt het schoentje: de belofte van de rijke landen om 0,7 procent van hun bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp te besteden, is vaak niet waargemaakt. Ook niet in ons land.

Volgens Bogdan Vandenberghe van 11.11.11 heeft de campagne toch haar nut gehad. "Ik denk dat de doelstellingen ervoor gezorgd hebben dat er een grote mobilisatie van mensen en op een bepaald moment ook van middelen is gekomen."

"Maar nu wordt het tijd om nieuwe doelstellingen te maken die ook rekening houden met een nieuwe ontwikkelingsagenda. Bijvoorbeeld heel het klimaatgebeuren, de opwarming van de aarde en de toenemende ongelijkheid moeten een plaats krijgen", zegt Vandenberghe.

Wat zijn de acht doelstellingen en werden ze al bereikt?

  1. Halvering extreme armoede en honger: ja
  2. Alle kinderen naar school: neen
  3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig: ja
  4. Minder kindersterfte: neen
  5. Verbetering gezondheid moeders: neen
  6. Bestrijding hiv/aids en malaria: neen
  7. Duurzaam leefmilieu: ja
  8. Samenwerking voor ontwikkeling: neen

Meest gelezen