"Het is 3 voor 12 op klok van dag des oordeels"

Het einde van de wereld is sinds gisteren opnieuw twee minuten naderbij. Wetenschappers hebben bekendgemaakt dat het niet langer vijf, maar drie voor twaalf is op de symbolische klok van de dag des oordeels. De reden voor die verschuiving is het uitblijven van maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. De symbolische klok stond al sinds 1984 niet meer zo dicht bij middernacht.

31 jaar geleden, in volle Koude Oorlog, schoof de grote wijzer van de klok al eens naar drie voor twaalf toen de twee grootmachten, de VS en de toenmalige Sovjet-Unie, de gesprekken over ontwapening stopzetten en alle communicatie tussen de twee landen verbroken werd.

Volgens professor Richard Somerville (foto boven) van de University of California vormt de huidige situatie de grootste bedreiging voor de mensheid sinds het einde van de Koude Oorlog en dat heeft alles te maken met de klimaatverandering, maar ook met de verspreiding van nucleaire wapens.

Inertie bij aanpak klimaatverandering

Afgelopen jaar was het heetste in de 130 jaar dat de temperatuurmetingen worden bijgehouden. Negen van de tien heetste jaren sinds het begin van die metingen, vonden plaats na 2000.

Het grootste gevaar vormt het falen van de wereldleiders om het probleem van de klimaatverandering te erkennen en ernaar te handelen, zeggen de wetenschappers. "Het heeft ertoe geleid dat hele beschavingen wereldwijd nu in gevaar zijn." Volgens Somerville is de uitstoot van broeikasgassen sinds 2000 meer gestegen dan in de drie voorgaande decennia samen.

De laatste keer dat de klok een minuut vooruit werd gezet, in 2012, gebeurde dat eveneens wegens de klimaatverandering. Toen verschoof de wijzer van zes naar vijf minuten voor twaalf.

Ook de nucleaire bewapening vormt een ernstig probleem. Wereldwijd zijn de inspanningen om het nucleair wapenarsenaal af te bouwen sinds 2009 afgenomen. Steeds meer nucleaire mogendheden breiden hun arsenaal en wapenprogramma's nog uit.

Meest gelezen