Unizo trekt aan alarmbel over detailhandel in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant pleit zelfstandigenorganisatie Unizo ervoor dat steden maximaal zouden investeren in winkelen in de binnenstad. Ze doet dit naar aanleiding van een studie over de detailhandel in de provincie.

Uit de studie blijkt dat in Vlaams-Brabant de winkeloppervlakte buiten de stadscentra in de periode 2008-2012 met liefst 366,8 procent steeg, terwijl ze in de stadscentra met 29,7 procent afnam.

De studie waarschuwt expliciet voor de nefaste gevolgen van zes nieuwe grote winkelprojecten zoals Uplace, die de komende jaren gepland zijn in Vlaams-Brabant en Brussel - samen goed voor 250.000 m2 winkelruimte.

Unizo wijst erop dat mede door de uitbreiding van de winkeloppervlakte in perifere gebieden, de leegstandscijfers in de stadskernen sterk toenemen. "Wie leegstand zegt, zegt ook verloedering en veelal ook verpaupering." Lokale besturen moeten volgens de middenstandsorganisatie werk maken van het concentreren van winkels in woonkernen. Er is nood aan een planmatige aanpak op alle domeinen met een impact op deze winkelcentra: bereikbaarheid, parkeerbeleid, pandenbeleid, communicatie en vooral ruimtelijke ordening.

Wat het toelaten van winkelcentra buiten de kernen van dorpen en steden betreft, wijst Unizo erop dat gemeentebesturen de afgelopen vijf jaar bijna 9 van de 10 aanvragen hebben goedgekeurd. "Het kernversterkend beleid moet meer zijn dan woorden. Gemeenten hebben nood aan een werkbaar ruimtelijk ordeningsinstrument om perifere handelsvestigingen al dan niet toe laten", aldus Unizo. De organisatie rekent op het decreet integraal handelsvestigingsbeleid.

Meest gelezen