Voor 162 mensen in ons land liep partnergeweld fataal af

In 2013 kwamen er in ons land 162 mensen om het leven door partnergeweld. De politie kreeg ook datzelfde jaar 39.746 meldingen van partnergeweld. Dat blijkt uit cijfers van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Partnergeweld wordt ook pas erg laat gemeld, gemiddeld na 35 "incidenten".
vide

39.746 aangiftes van partnergeweld in 2013. Dit is echter maar het topje van de ijsberg omdat heel wat feiten niet aangegeven worden. Voor 162 mensen liep het partnergeweld fataal af. Dat cijfer ligt heel wat hoger dan in Frankrijk en Spanje, twee landen met nochtans meer inwoners. Maar over de cijferberekening bestaat onduidelijkheid. Zo wordt bijvoorbeeld  in het Verenigd Koninkrijk ook het aantal zelfmoorden na partnergeweld meegerekend.

Een slachtoffer kaart partnergeweld pas aan na gemiddeld 35 incidenten, zo verklaart Marijke Weewouters van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De gemiddelde aangiftebereidheid bij de politie is laag (3,3 procent). Er is sprake van een "geweldscyclus". "Zo vallen klappen afgewisseld met wittebroodsweken", legt Weewouters uit.

Kinderen

Meestal wordt er pas naar de politie gestapt bij heel ernstig levensbedreigend geweld en wanneer kinderen een risico lopen. In vier op de vijf gevallen worden kinderen blootgesteld aan dit geweld en in drie op de vijf gevallen ondervinden zijzelf ook geweld. 45 procent van deze kinderen lopen het risico dat ze later slachtoffer of dader worden van geweld.

Een aanpak op alle niveau's - federaal, gemeenschap, lokaal - dringt zich volgens Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels (beiden CD&V) op om partnergeweld efficiënt te bestrijden.

Wie slaat wie ?

Over hoeveel mannen en vrouwen het exact gaat, is niet bekend. Want naast mannen die aan vrouwen meppen uitdelen, zijn er evengoed vrouwen die mannen aanvallen. De politie houdt die cijfers echter niet bij uit privacyoverwegingen. Maar vermoedelijk gaat het vooral om vrouwen die slachtoffer zijn.