Beleid tegen watertekort dringt zich op

Als er niets verandert aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater, dreigt er binnen enkele decennia geen water meer uit onze kranen te komen. Dat blijkt uit een doorlichting van het Rekenhof. Daarom werkt de overheid nu aan strengere regels rond waterverbruik, want de huidige maatregelen zijn volgens het Rekenhof niet voldoende.

“Het watertekort zal niet voor vandaag of morgen zijn”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in een reactie op het rapport van het Rekenhof. Ze onderkent wel dat er op de lange termijn een tekort dreigt als er niets gebeurt. “Dus het is wel belangrijk om een beleid uit te tekenen.” En dat beloofde de minister gisteren ook in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.

Peil te laag

Uit het rapport van het Rekenhof blijkt dat het waterpeil in 8 van 42 grondwaterreservoirs in Vlaanderen te laag is. Dat komt niet natuurlijk doordat het te weinig zou regenen in Vlaanderen, maar omdat Vlaanderen slecht omgaat met het regenwater dat in onze bodem terechtkomt. 

Zo wordt er door de grote bevolkingsdichtheid op een beperkte oppervlakte relatief veel water verbruikt. Door de dichte bebouwing en vele verharde wegen stroomt het water ook snel weg naar de riolering, waardoor het via waterlopen snel naar zee stroomt en dus niet in de bodem terechtkomt. En doordat er redelijk weinig waterlopen zijn in Vlaanderen, kunnen die ook niet als buffer dienen.

Daarnaast is het waterverbruik door de industrie en de landbouw ook een oorzaak van de lage waterstand, vooral in West-Vlaanderen. Doordat de voedings- en textielindustrie daar massaal water oppompt, is het grondwaterpeil daar 100 meter gezakt.

Industrie boosdoener?

In een reactie op de berichtgeving in de media over de dreigende waterschaarste zegt Voka, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, dat de industrie de afgelopen jaren al aanzienlijke inspanningen gedaan heeft om het waterverbruik te beperken. Dat onderkent ook minister Schauvliege, die vaststelt dat de voedingsindustrie het waterverbruik de afgelopen jaren met ruim een kwart heeft verminderd.

Schauvliege stelt ook dat de Vlaamse overheid aan een plan werkt waar concrete maatregelen maatregelen in staan. “We doen dat ook op maat van bepaalde regio’s, omdat er in sommige regio’s wel nog voldoende grondwater is,” daarmee verwijzend naar West-Vlaanderen; “terwijl dat in andere regio’s beperkt is. En zo gaan we daar de milieuvergunningen aan aanpassen.”

Ten slotte stelt Schauvliege dat we “als consument allemaal ons waterverbruik kunnen verminderen. We kunnen onze auto’s en kledij even goed met regenwater wassen in plaats van met kraanwater.”

Meest gelezen