Homans over kinderopvang: “Ik blijf achter elk woord staan"

In het Vlaams Parlement is gedebatteerd over een uitspraak van N-VA-minister Liesbeth Homans over kinderopvang. Homans zou volgens sommigen pleiten voor een gescheiden opvang van kinderen in kwetsbare gezinnen. Daarover is maandag een verhitte discussie ontstaan.

Het Vlaams Parlement heeft urenlang gedebatteerd over uitspraken van viceminister-president Liesbeth Homans over de kinderopvang in De Zondag. In dat interview lichtte Homans haar visie op kinderopvang toe. “Gesubsidieerde opvang dient in eerste instantie voor mensen die gaan werken, die dus bijdragen tot het in stand houden van ons sociaal systeem. Voor kinderen die in armoede opgroeien, is het beter dat ze naar de kinderopvang gaan in plaats van thuis te zitten of meegenomen te worden op café.” De uitspraken veroorzaakten maandag een golf van kritiek. Oppositiepartij Groen eiste uitdrukkelijk excuses. Ook meerderheidspartijen Open VLD en CD&V formuleerden kritiek op de communicatie van de N-VA-minister.

Verkeerd geciteerd

Excuses kwamen er niet. Minister Homans benadrukte ook dat ze geen woord terugneemt van het interview in De Zondag. “Wat in De Zondag staat, heb ik letterlijk gezegd. Er is toen ook geen discussie gekomen. Een uittreksel uit dat interview, de volgende dag in De Standaard, deed wel een heisa ontstaan. Ik blijf achter elk woord staan, als u tenmiste het volledige interview wil lezen.”

Homans herhaalde dat ze niet heeft gepleit voor gescheiden circuits voor kinderen in armoede en erkende uitdrukkelijk de sociale functie van de kinderopvang. “Kinderopvang moet er ook zijn voor werkende mensen. Ik vind dat de logica zelve. Ik heb tegelijkertijd de sociale functie van de kinderopvang erkend. Daarnaast heb ik verwezen naar waardevolle initiatieven die er momenteel op lokaal niveau bestaan om bepaalde groepen van mensen op te vangen, die momenteel niet de toegang tot de kinderopvang vinden.”

Harde taal milderen

Dat het debat was aangevraagd door CD&V, bijgetreden door Open VLD, was al een teken aan de wand. In de coulissen, in ons programma Villa Politica, noemde Open VLD-fractieleider Bart Somers het gebruikte beeld van kansarmen die op café zouden zitten onzorgvuldig. "We mogen kansarmen niet stigmatiseren", zegt hij. Ook SP.A-parlementslid Freya Van den Bossche noemde het gebruikte beeld "onnodig stigmatiserend en kwetsend".

Commentator Wouter Verschelden van Newsmonkey: “Ik heb gehoord dat de voorzitters van de drie meerderheidspartijen zijn samengekomen. Niemand wil er iets over kwijt. Het ligt heel gevoelig. Een goede coalitie is goede afspraken maken en stijl en toon zijn daarbij van belang. Als die harde toon (van Homans) blijft gehanteerd worden, dan denk ik dat je opnieuw in moeilijkheden komt. Ten gronde denk ik niet dat er een probleem is. Het mag alleen niet te vaak gebeuren. Je geeft de oppositie de pap in de mond. Dat zou niet mogen.”

Meest gelezen