Hoe groot is de Griekse schuldenberg?

Drie jaar geleden was er al eens een gedeeltelijke herschikking van de Griekse schuld. Toen moesten de private schuldeisers, de banken dus, in het bad. Nu wil Athene een nieuwe kwijtschelding, dit keer van de publieke schuldeisers, de overheden dus.

Griekenland heeft de voorbije jaren twee hulpplannen van de eurozone en het Internationaal Muntfonds gekregen. In mei 2010 kreeg het land -als eerste in de eurozone- een noodplan van 110 miljard euro.

Dat bleek niet voldoende en in 2012 kwam er dan een nieuw pakket noodkredieten van nog eens 130 miljard euro. Alles samen gaat het du om 240 miljard euro steun, die moet terugbetaald worden en waarvoor in ruil forse besparingen en structurele hervormingen in de economie gevraagd werden.

Er kwam wel een tegemoetkoming voor Griekenland. Toen werd ook afgesproken dat de financiële schuldeisers van het land -de banken dus- akkoord gingen om 53% van hun vorderingen zouden kwijtschelden. Het ging toen om een bedrag van 107 miljard euro, waardoor de schuld van Griekenland terugviel van 160 naar 120% van het bruto binnenlands product. Tegelijk gingen de banken akkoord om de Grieken langere terugbetalingstermijnen te geven en de rente op de schuld te verlagen.

320 miljard schulden blijven over

Nu zijn we drie jaar verder en is de schuld van Griekenland opnieuw opgelopen tot 175% van het bbp, ook al omdat de economie van het land fors gekrompen is.

Hoe dan ook blijven er nog voor meer dan 320 miljard euro schulden over en anders dan in 2012 is het meeste schuldpapier nu in handen van internationale organisaties en overheden en niet van commerciële banken. Dit keer zitten de banken dus "safe", maar de belastingbetalers van de donorlanden niet (wij dus).

Die schuld is nu als volgt verdeeld:

  • 60% zit bij de andere eurolanden via noodfondsen
  • 10% bij het Internationaal Muntfonds
  • 6% bij de Europese Centrale Bank
  • 3% bij de Griekse banken
  • 1% bij de Griekse centrale bank
  • 1% bij de buitenlandse banken
  • 18% bij andere obligatiehouders

Meest gelezen