Frankrijk verbiedt wifi in crèches

In Frankrijk geldt voortaan een verbod op wifi-installaties in kindercrèches. Dat is een onderdeel van een nieuwe wet met verschillende maatregelen die de bevolking beter moeten beschermen tegen elektromagnetische straling. Tegelijk gaat Frankrijk een grootschalig onderzoek voeren naar de impact van die straling.

De wet, die donderdag werd goedgekeurd in het Franse parlement, is er niet zonder slag of stoot gekomen. Ze bepaalt dat wifi voortaan uit den boze is in alle locaties waar kinderen onder de 3 jaar worden opgevangen.

Oorspronkelijk omvatte het wetsvoorstel ook een wifi-verbod voor basisscholen en een verstrenging van de blootstellingsnormen, maar die maatregelen werden er na heel wat discussie uiteindelijk uitgehaald. Basisscholen moeten voortaan wel de wifi-verbinding uitschakelen wanneer die niet in gebruik is.

De nieuwe wet bepaalt ook dat handelszaken die publieke wifi aanbieden, dat moeten aanduiden door middel van een symbool. Voorts wordt handenvrij bellen aangemoedigd en reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen wordt verboden.

De Franse wet is een primeur in Europa. In ons land zijn er wel steden, zoals Gent, die op eigen initiatief draadloos internet gebannen hebben in kinderdagverblijven en kleuterscholen. Over de mogelijk schadelijke effecten van elektromagnetische straling bestaat geen wetenschappelijke eensgezindheid.

Meest gelezen