Vooral burn-out en stress houden leerkrachten thuis

Burn-out, stress en depressies zijn de voornaamste reden voor de afwezigheid van leerkrachten. Vooral oudere leerkrachten gaan er mentaal onderdoor. Dat blijkt uit een rapport van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), dat het Nieuwsblad inkeek. Crevits erkent het probleem en wil meer inzetten op begeleiding.

De Vlaamse leerkracht was in 2013 gemiddeld 14,5 dagen afwezig -goed voor een totaal van 2.443.285 dagen-, een lichte stijging tegenover het jaar ervoor. Het aantal afwezigheden staat daarmee op het hoogste peil sinds 2009.

Vooral oudere leerkrachten gaan er mentaal onderdoor. Bijna de helft (47 procent) van de ziektedagen bij leerkrachten tussen 56 en 65 jaar is te wijten aan "psychologische aandoeningen". 

Ook directie vatbaar voor depressies en burn-outs

Ook het directiepersoneel is vatbaar voor burn-outs en depressies: terwijl het gemiddelde percentage afwezigheden om psychosociale redenen schommelt rond de 39 procent voor mannen en 31 procent voor vrouwen, loopt dat voor directies op tot 58 procent voor mannelijke directies en 52 procent voor vrouwelijke directies.

Als we binnen het directiepersoneel gaan kijken in de leeftijdsgroep van 56-65 jaar, is maar liefst 60 procent van de ziektedagen het gevolg van mentale klachten.

"Je moet een octopus zijn"

Minister Crevits erkent dat directeurs en leerkrachten het vaak lastig hebben. "Ze worden geconfronteerd met veel meer dan alleen lesgeven. Je moet inderdaad een octopus zijn die bijna alles kan", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. Het risico om tegen de muur te lopen is reëel, zo klinkt het.

"Zeker die oudere directeurs, dat zijn mensen met bakken ervaring. We moeten een manier vinden om het ook voor hen werkbaar te houden", aldus Crevits. Ze wil de "extreme planlast" aanpakken: het zware administratieve werk, en zorgen voor een betere begeleiding. Zo zou er gewerkt kunnen worden met "coaches" die langsgaan op scholen.

Ook wil de minister de problemen meer bespreekbaar maken, want nu is langsgaan bij een psycholoog bijvoorbeeld nog erg ongebruikelijk in het onderwijs. Daarnaast moet de mogelijkheid om deeltijds te hervatten na ziekte uitgebreid worden. "Mensen moeten de kans krijgen om er op een rustige manier opnieuw in te stappen."

Meest gelezen