Openbaar aanklager vordert 30 jaar voor Hells Angel

In Tongeren heeft de openbaar aanklager 30 jaar gevangenisstraf gevorderd voor Ali I., de Hells Angel die gisteren veroordeeld werd. De assisenjury verklaarde hem schuldig aan drievoudige doodslag.

De feiten dateren van mei 2011. Toen werden twee leden van de Outlaws en een sympathisant op een industrieterrein in Maasmechelen doodgeschoten. Hun lichamen werden nadien in de Zuid-Willemsvaart gedumpt. Ali I. ontkent dat hij hen gedood heeft, maar werd gisteravond laat toch schuldig bevonden door de jury aan drievoudige doodslag.

De openbaar aanklager vraagt nu de zwaarste straf omdat er volgens haar geen verzachtende omstandigheden zijn. "In de feiten zit geen verzachtende omstandigheid. De feiten zijn gruwelijk en getuigen van een beangstigende en gevaarlijke ingesteldheid bij de beschuldigde. Freddy Put, Jef Banken en Michael Gerekens heeft hij geëxecuteerd. Ze hadden geen enkele schijn van kans. Ze konden niet weg, omsingeld door de Hells Angels. Ze zaten als ratten in een val", verklaarde procureur Ester Natus vanmorgen.

"Dan zijn houding in het onderzoek. Hij deed altijd beroep op zijn zwijgrecht. Pas toen hij in het nauw gedreven werd door het DNA-onderzoek bekende hij het dumpen van de lichamen. Hij werkte zelfs niet mee aan het moraliteitsonderzoek zoals het een goede Hells Angel betaamt. Ik heb ze geteld, de keren dat hij zijn verklaring kon geven. Vier effectieve verhoren en één confrontatie, en negen pogingen tot verhoor. Ik neem het hem bijzonder kwalijk dat hij nog altijd niets verteld heeft. De burgerlijke partijen hebben recht op de waarheid."

"Zijn strafregister is evenmin een verzachtende omstandigheid. Het is niet de eerste keer dat hij schuldig is bevonden aan feiten van geweld. Tot slot wil ik het hebben over oprechte spijt en berouw. Het zijn geen loze woorden, het zijn de eerste stappen op de terugweg naar de maatschappij. Hij heeft altijd ontkend. Nooit heeft hij zijn spijt betuigd. Hij weet het beter en kan het goed uitleggen. Hij doet er zijn voordeel mee, want hij kreeg zijn full colours. Het verleent hem status, ook in de gevangenis. Als hij echt spijt wilde tonen, dan was hij uit de Hells Angels gestapt. Oprecht berouw en spijt zijn afwezig", besloot de openbare aanklager.

"Hij is niet onverbeterlijk"

In tegenstelling tot de openbare aanklager Ester Natus zag de verdediging van Ali I. wel verzachtende omstandigheden om minder dan de maximumstraf van 30 jaar opsluiting voor de beschuldigde te vragen. Meester Jürgen Millen verwees naar zijn kinder- en jeugdjaren en naar het feit dat hij vader is van drie kinderen. Zijn Poolse echtgenote heeft hem intussen wel verlaten.

"Als kind had hij een stotterprobleem, waardoor hij zich toch een beetje uitgesloten voelde. Verder heeft is hij opgevoed geweest door zijn oudste zus. Een tweede omstandigheid is het feit dat hij vader is van 3 kinderen. Hij wil zijn vaderrol opnemen", aldus Millen, die nog zei dat zijn cliënt gisteravond laat van zijn stokje was gegaan na zijn schuldigverklaring.

Meester Kris Luyckx sprak over de persoonlijkheid van de beschuldigde. "Hij is niet onverbeterlijk. Hij heeft toekomstperspectief. Ik vraag u te kijken door die façade van de stoere mannen met hun vesten en lange baarden. Dan vraag ik toch rekening te houden met de omstandigheden van de feiten. Er is toch een zeker initiatief uitgegaan van de slachtoffers. Begrijp me niet verkeerd, ze hadden het niet verdiend. Als zij niet het initiatief hadden genomen, waren de feiten misschien niet gebeurd", pleitte Luyckx.

De laatste woorden van de beschuldigde waren weinigzeggend. "Ik sluit me aan bij mijn raadslieden", aldus Ali I., die vervolgens uit de assisenzaal weggeleid werd in afwachting van de uitspraak over de strafmaat. In de assisenzaal zaten twee Hells Angels met hun full colours aan. Hij groette hen met de vuist op zijn hart.

Beraadslaging over de strafmaat

De jury en het hof hebben zich omstreeks 10.45 uur teruggetrokken om te beraadslagen over de strafmaat.

Meest gelezen