11 tot 17 februari 1915: Britse luchtaanval op Belgische kust

Engeland heeft op 12 februari een ongezien grote aanval uitgevoerd op Duitse installaties aan de Belgische kust.  En voor het eerst wissellen de strijdende partijen invalide krijgsgevangenen uit.

Liefst 34 Britse vliegtuigen lieten op 12 februari bommen vallen op Oostende, Blankenberge en Zeebrugge. De doelwitten waren vooral stations en spoorweglijnen die belangrijk zijn voor de Duitse aanvoer. Bovendien worden de havens van Oostende en Zeebrugge gebruikt door Duitse onderzeeërs, die een steeds grotere bedreiging voor de handel op zee vormen.

Kaart van de raid uit Panorama de la Guerre, 1915. Beginfoto: de Britse vliegtuigen vertrekken in formatie. Uit The Illustrated War News, 24 februari 1915.

Op 22 januari hadden Britse vliegtuigen voor het eerst Zeebrugge aangevallen. Doelwit waren twee Duitse watervliegtuigen in de haven. Zes dagen later vond de eerste luchtaanval op Oostende plaats. Daarbij werd een burger gedood.

De aanval werd uitgevoerd door dit type watervliegtuig, bijgenaamd de 'Wilde Eend' (The Illustrated War News, 17 februari 1915).

Oost-Pruisen

De Duitsers zetten hun opmars tegen de Russen in Oost-Pruisen verder. Op 14 februari hebben ze het stadje Lyck ingenomen. Bijna onmiddellijk na de inname kwam keizer Willem II zijn zegevierende troepen bezoeken.

De intrede van keizer Willem II in Lyck ( Grosser Bilderatlas des Weltkrieges deel 2 ).

Uitwisseling invalide krijgsgevangenen

Britten, Fransen en Duitsers voor het eerst krijgsgevangenen uitgewisseld, met bemiddeling van het Internationale Rode Kruis.

10 Britse en 95 Duitse gewonde of invalide soldaten werden op 15 februari in de haven van Vlissingen, dus in het neutrale Nederland, aan vertegenwoordigers van hun regeringen overhandigd. Het was de eerste keer dat zo’n uitwisseling plaatsvindt. Alleen mannen die niet meer geschikt zijn voor de militaire dienst, komen in aanmerking. Ook enkele Belgische krijgsgevangenen zijn door de Duitsers vrijgelaten.

Uit Wereldkroniek, februari 1915.

De uitwisseling van Fransen en Duitsers verloopt via het Zwitserse Genève en Lyon in Frankrijk. Een aantal krijgsgevangenen die aan ernstige ziekte lijden, zijn naar Zwitserland overgebracht, waar ze worden geïnterneerd en verzorgd… op kosten van hun land.

Duitse ex-krijgsgevangenen maken zich klaar in een Zwitsers station om naar huis te keren (Excelsior, 10-04-1915).

Na een half jaar oorlog zitten beide kampen met enorme hoeveelheiden krijgsgevangenen. Duitsland alleen al telt er meer dan een miljoen, waarvan zowat driekwart Russen. Op Turkije na hebben alle oorlogvoerende landen de Haagse Conventie van 1907 ondertekend, die strikte regels vastlegt over de behandeling van krijgsgevangenen.

Toch zijn er moeilijkheden. Frankrijk liet onlangs weten dat het de rantsoenen van Duitse krijgsgevangenen heeft verminderd, omdat de Franse militairen in Duits gevangenschap onvoldoende te eten zouden krijgen.

Verschillende foto's van de uitwisselingsoperatie in het Nederlandse Vlissingen ( Le Miroir, 14-03-1915, BnF Gallica).

Meest gelezen