Duikers vinden grootste goudschat ooit in Israël

In Israël hebben duikers 2.000 goudstukken van zo'n 1.000 jaar oud gevonden op de zeebodem van de antieke havenstad Caesarea. Volgens de Oudheidkundige Dienst van Israël gaat het om de grootste schat aan munten die ooit in Israël is gevonden.
Een deel van de 2.000 munten.

De leden van een duikclub vonden de schat puur toevallig, nadat stormen de zeebodem omgewoeld hadden. Ze dachten eerst dat ze een speelgoedmunt gevonden hadden, en pas nadat ze nog verschillende andere munten gevonden hadden, drong de waarheid tot hen door, zei de Oudheidkundige Dienst. De duikers verwittigden de voorzitter van hun club, en die bracht de Oudheidkundige Dienst op de hoogte.

Daarop vonden duikers van de dienst zo'n 2.000 munten, dinars, halve dinars en kwartdinars, waarvan de oudste geslagen is in Palermo op Sicilië, in de tweede helft van de 9e eeuw. Het grootste deel van de munten zijn geslagen door twee fatimidische kaliefen, Abu Ali al-Mansur al-Hakim en zijn zoon Abu Hashim 'Ali al-Zahir. Die regeerden in het begin van de 11e eeuw van onze tijdrekening over een groot deel van Noord-Afrika, Sicilië en een deel van het Midden-Oosten.

De fatimidische dynastie had de naam fabelachtig rijk te zijn, en mogelijk waren de munten belastingen die met een schip naar het regeringscentrum in Egypte zouden gebracht worden, toen het schip zonk. Een andere mogelijkheid is dat het geld bedoeld was om de soldaten van het garnizoen in Caesarea te betalen, of het kan van een rijke handelaar geweest zijn, van wie het schip handel dreef tussen de havens aan de Middellandse Zee.

De muntstukken zijn uitstekend bewaard, ook al hebben ze bijna duizend jaar onder water doorgebracht, en ze moesten zelfs niet schoongemaakt worden. Een aantal muntstukken waren gebogen en vertoonden bijtsporen, een teken dat hun eigenaar de echtheid van de goudstukken getest heeft. Andere munten zien er dan weer uit alsof ze pas geslagen zijn.

Caesarea werd in de 1e eeuw v.C. uitgebouwd tot een haven door de koning van Judea Herodes I. Samen met andere havens kwam het tot bloei onder de fatimiden, waarvan de opkomst samenviel met een opleving van de handel in het oosten van de Middellandse Zee. De handel tussen de islamieten en de kruisvaarders bloeide in tijden van vrede, en viel zelfs nooit echt stil in oorlogstijd, aldus de Oudheidkundige Dienst. Caesarea is nu een belangrijke toeristische trekpleister in Israël dankzij de uitgebreide overblijfselen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen.

Meest gelezen