Migratie van Brussel naar Vlaams-Brabant blijft duren

Tussen 2008 en 2012 zijn er 30.000 meer mensen verhuisd van Brussel naar Vlaams-Brabant dan omgekeerd. Dat blijkt uit een studie die het online wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies straks publiceert, namelijk dat er de laatste jaren een migratie vanuit de hoofdstad naar Vlaams-Brabant op gang is gekomen.

De studie werd geschreven in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en gaat dieper in op de suburbanisatie van Brussel: de migratie van stadbewoners naar de Vlaamse rand. Meer in het algemeen hebben de onderzoekers de interactie onderzocht tussen hoofdstad en rand. "Er was nood aan objectieve gegevens over dit thema", aldus geograaf Filip De Maesschalck.

De resultaten bevestigen wat al langer werd vermoed: er heeft in de laatste 20 tot 30 jaar een substantiële bevolkingsstroom plaatsgehad van Brussel richting Vlaams-Brabant.
Het gaat hoofdzakelijk om jonge, hoogopgeleide gezinnen, en in toenemende mate mensen van buitenlandse origine, in het bijzonder mensen afkomstig uit Oost-Europa.


Tegelijk blijft het pendelverkeer naar Brussel aanzienlijk. Zo'n 380.000 werknemers vinden elke dag hun weg naar het hoofdstedelijk gewest. Dat is een pak meer dan de Brusselse werknemers, van wie er slechts 230.000 in het Gewest werken én wonen. 63.000 van hen werken buiten Brussel, van wie ongeveer de helft in de rand.
Zelfstandigen en personeel van ambassades en internationale instellingen werden in deze cijfers niet meegerekend.