"Begrotingscontrole veel zwaarder dan ik gevreesd had"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verwacht een "zeer zware begrotingsoefening". Dat heeft hij gezegd in "Terzake". De voorbereidende gesprekken rond de begrotingscontrole zijn al begonnen.

Deze week begint de Vlaamse regering met de begrotingscontrole. Die controle moet verzekeren dat de rekening van de Vlaamse regering nog klopt. Met andere woorden: dat ze niet te veel uitgeeft.

Die controle is nodig, want de groeivooruitzichten voor Vlaanderen zijn minder rooskleurig dan de regering had voorzien. Er zal dus extra moeten bespaard worden. "Het wordt een zeer zware oefening", zei Bourgeois in "Terzake". "De oefening wordt veel zwaarder dan ik gevreesd had." Bourgeois wilde nog geen cijfers prijsgeven.

De Vlaamse minister-president lijkt wel vast te houden aan een begroting in evenwicht. "Er moet begrotingsdiscipline zijn. Het is verantwoord dat je geen schulden maakt." Toch wil de Vlaamse regering blijven investeren. "Dit jaar kom ik met een nota, waarin we vooruitkijken naar 2050. Een zeer boeiende oefening, die nog nooit gemaakt is."

Tot slot brak Bourgeois ook nog een lans voor het geplaagde winkelcentrum Uplace. "Ik loop me in het buitenland de benen van onder het lijf voor investeringen in ons land. Als een Belg dan hier 3.000 jobs wil creëren, mag het niet en is het belangenvermenging enzovoort. Wil men nog jobs en welvaart?", vraagt Bourgeois zich luidop af.