AZ Nikolaas kiest locatie voor nieuwbouw

Het AZ Nikolaas heeft een locatie gekozen voor zijn nieuwbouw langs de N41. Dat meldt het ziekenhuis uit Sint-Niklaas nu de locatiestudie afgerond is.

Eind 2013 maakte het AZ Nikolaas bekend om op middellange termijn de stadskern te verlaten en te verhuizen naar een nieuwbouwcampus aan de westrand van de stad. In de loop van 2014 werden verschillende locaties onderzocht.

"Op basis van dit onderzoek wordt ervoor geopteerd om het nieuwbouwziekenhuis in te planten langsheen de N41, op een terrein dat aan de westkant begrensd wordt door de Heimolenstraat, ten noorden door de ringgracht en aan de oostkant door de hoogspanningslijn die van de N41 richting Smisstraat loopt", zegt algemeen directeur Stefan Van den Brouck.

Start bouwwerken gepland voor 2020

De start van de vijf jaren durende bouwwerken is gepland voor 2022. Het ziekenhuis hoopt dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) het nieuwe zorgstrategisch plan nog voor de zomer goedkeurt, wat noodzakelijk is om verder te gaan met de bouwplannen.

De investering is goed voor ruim 300 miljoen euro. Wat er met de huidige gebouwen van het ziekenhuis in de binnenstad zal gebeuren is nog niet duidelijk. Daarvoor moet het stadsbestuur nog een masterplan opmaken.