KU Leuven geeft privacy-expert James Whitman een eredoctoraat

De faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven reikt op 26 februari een eredoctoraat uit aan James Whitman, hoogleraar vergelijkend recht, strafrecht en rechtsgeschiedenis aan de Amerikaanse Yale Law School. Aanleiding voor de uitreiking van dit facultair eredoctoraat is het feit dat de Nederlandstalige Faculteit Rechten aan de KU Leuven dit jaar precies 50 jaar bestaat.

Whitman wordt onder meer gelauwerd omwille van zijn onderzoek naar de betekenis van privacy in onze westerse samenleving. Zo analyseert hij in het artikel "The two western cultures of privacy: dignity versus liberty", dat gepubliceerd werd in het 2004-volume van The Yale Law Journal, de balans tussen waardigheid en vrijheid.

Hij is voorts auteur van diverse bekroonde werken zoals "The verdict of the battle: the law of victory and the making of modern war" uit 2012 waarin hij het oorlogsrecht bestudeert aan de hand van een aantal belangrijke veldslagen en oorlogen. Andere opmerkelijke publicaties zijn "Harsh justice: criminal punishment and the widening divide between America and Europe" (2004) en "The origins of reasonable doubt: theological roots of the criminal trial" (2008).