Leuvense gedetineerden eisen financiële steun bij studies

Vijf gedetineerden die vastzitten in de gevangenis Leuven-Centraal eisen via het vredegerecht hun studierechten op. Zij dagvaarden de Belgische staat omdat ze niet langer financiële ondersteuning krijgen bij hun poging om een universitair diploma te behalen. De zaak wordt morgen behandeld voor het vredegerecht in Leuven.

In Leuven-Centraal is een vijftiental gedetineerden bezig met universitaire studies en dat ondanks veel beperkingen, vooral op technologisch vlak. Op 8 mei 2014 besliste de Federale Overheidsdienst Justitie om de financiële ondersteuning van de studies van gedetineerden stop te zetten. Wegens besparingen op het budget werd de maandelijkse tegemoetkoming van 96,72 euro geschrapt.

Vijf gedetineerden eisen toch geldelijke steun bij hun studies aan de open universiteit. Zij beweren dat de beslissing ingaat tegen de regelgeving uit 2005, die nooit herroepen werd.

Hun geschil met de Belgische staat wordt morgen behandeld voor het vredegerecht van het tweede kanton in Leuven. De gedetineerden namen geen advocaat en behandelen zelf hun zaak.