Muyters wil overleg over discriminatie dienstenchequebedrijven

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil zo snel mogelijk overleg met de sector van de dienstencheques over discriminatie. Uit een steekproef van het Minderhedenforum blijkt immers dat ruim 60 procent van de bedrijven in de sector ingaat op de vraag van een klant om geen allochtone poetshulp te sturen. Groen en SP.A vragen een stevige aanpak.

Vlaanderen wordt vanaf 1 april verantwoordelijk voor de diensten­cheque­bedrijven en Muyters wil dan met alle verantwoordelijken het probleem van de discriminatie bespreken. Het gaat om het Minderhedenforum, de federatie van HR-dienstverleners -waaronder ook dienstenchequebedrijven- Federgon, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voor wat de betrokken publieke instellingen zoals OCMW's betreft en de federale collega van Werk en Economie, minister Kris Peeters (CD&V).

Discriminatie kan niet, zegt Muyters, zowel van de kant van de klant die naar een niet-allochtone poetshulp vraagt, als van de kant van de dienstenchequebedrijven die het gelijkekansenbeleid zouden negeren.

Maar Muyters is er geen voorstander van om inspecteurs anoniem te laten bellen naar de bedrijven om op die manier discriminatie op te sporen, zoals het Minderhedenforum vraagt. "Ik ben geen fan om dat vanuit de overheid zelf te doen", zegt Muyters. "Dat is uitlokking, dat is juridisch een instrument waar je heel voorzichtig mee moet omspringen."

Muyters pleit voor een andere aanpak in samenspraak met de sector zelf. "Ik heb de ervaring dat de sector zelf een verantwoordelijkheid wil opnemen, zoals in het verleden met de uitzendkantoren, waar de sector een sensibiliseringsactie heeft gedaan via mystery calling en waar men erin geslaagd is om de discriminatiegevallen sterk terug te dringen."

Minderhedenforum: "Wij willen échte inspanningen van de minister"

Het Minderhedenforum is ontgoocheld over de reactie van Muyters. "Hij beperkt zich tot het veroordelen van discriminatie en roept op tot "engagementen om discriminatie uit te roeien". Met geen woord rept hij over échte bijkomende inspanningen om discriminatie aan te pakken. We verwachten echter niet alleen morele veroordelingen."

Het Minderhedenforum tilt er zwaar aan dat de minister blijft vertrouwen in "zelfregulering van de sector" om discriminatie aan te pakken. "Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. De handhaving van de antidiscriminatiewetgeving is een essentiële overheidstaak die je niet zomaar kan delegeren aan de sector", aldus het Minderhedenforum.

Muyters beweert dat praktijktests "juridische uitlokking" zouden zijn, maar het Minderhedenforum betwist dat. "Het zijn instrumenten die de financiële inspectie, de economische inspectie of de nationale loterij inzetten om te controleren of wetgeving wordt nageleefd. De Raad van State heeft hier nooit bezwaren tegen geformuleerd. Ook het Hof van Cassatie stelt dat bijzonder opsporingstechnieken moeten kunnen in het kader van een beleid voor een cijfermatig aangetoond probleem."

"Tijd van sensibilisering is voorbij"

Ook Vlaams Parlementslid Imade Annouri (Groen) vindt dat de Vlaamse regering moet overgaan tot actie en werk moet maken van praktijktesten tegen de discriminatie. "Overleg met de sector is uiteraard goed", zegt Annouri, maar na zoveel jaren sensibilisering en dialoog zonder resultaat is er een stevigere aanpak nodig.

De Vlaamse regering moet in de eerste plaats de omvang van het probleem ondubbelzinnig erkennen. "Als we onze Vlaamse economie echt willen laten draaien, moeten we iedereen die daartoe wil bijdragen echt kansen geven en niet het signaal dat ze telkens buitengesloten worden", zegt Annouri. "Deze keer geen vrijblijvende verklaringen en mooie intenties, maar bindende doelstellingen met daaraan verbonden sancties."

Annouri ziet ook geen juridische problemen inzake uitlokking. "Het moet mogelijk zijn om een juridisch kader te scheppen om deze praktijktesten mogelijk te maken", zegt hij. Ook de SP.A vraagt de Vlaamse regering om krachtig op te treden. De partij is net als Groen voorstander van praktijktests.

Jozef De Witte, de directeur van het Interfederaal Gelijke­kansen­centrum, benadrukt dat het de taak is van de Vlaamse overheid om erop toe te zien dat onwetttigheid wordt gestraft. "De Vlaamse overheid moet maar eens tonen dat het haar menens is met de strijd tegen discriminatie door het respect voor de antidiscriminatiewetgeving op te nemen als erkenningsvoorwaarde voor dienstenchequebedrijven. En door het handhavingsbeleid te moderniseren."