Nationale Bank voorstander van duurdere banktarieven

In haar jaarverslag pleit de Nationale Bank ervoor om voor elk financieel product de ware kostprijs aan te rekenen. Dat meldt De Standaard. Via een wijziging van het tariefbeleid zouden de banken hun winstmarges kunnen verhogen. In de praktijk betekent dat mogelijk onder meer extra kosten voor elektronisch betaalverkeer.

Hoewel de winstmarges van de banken de laatste jaren iets zijn gestegen - van 3 naar 5 procent rendement op eigen vermogen - is de rendabiliteit van de Belgische banken nog te laag en zijn de kosten te hoog. Daarom pleit de Nationale Bank voor een andere tariefbeleid, waarbij voor elk financieel product de ware kostprijs wordt doorberekend. 

Nu doen de Belgische banken aan kruisfinanciering, waarbij klanten bijvoorbeeld worden gelokt met goedkope woonkredieten, maar wel relatief meer moeten betalen voor andere financiële diensten.  Het is de bedoeling die kruisfinanciering af te bouwen en de werkelijke kosten voor elke financiële dienst aan te rekenen.

Mogelijk betekent dat hogere kosten voor het elektronische betaalverkeer, dat in ons land nog relatief goedkoop is. Geen enkele grootbank wil dat vandaag bevestigen omdat tariefverhogingen erg gevoelig liggen bij de consument. Alleen Belfius zegt duidelijk dat het tariefbeleid niet wordt aangepast.

BELGA