Ontwerpakkoord over herstructurering bij Terumo Haasrode

Bij Terumo in Haasrode hebben directie en vakbonden een ontwerpakkoord bereikt over de afhandeling van de herstructurering waarbij gefaseerd tegen maart 2016 210 van de 770 jobs geschrapt worden. Het akkoord zal donderdag tijdens diverse personeelsvergaderingen aan arbeiders en bedienden worden voorgelegd. Dat is vernomen bij vakbondssecretaris Georges Jacquemin (ACV) die vooralsnog niets kwijt wil over de inhoud van het ontwerpakkoord.

De Japanse producent van medische producten maakte in oktober bekend dat hij in Haasrode de verlieslatende afdeling 'Hospital & Laboratory' zal sluiten. Wanneer de eerste jobs geschrapt worden, is nog onduidelijk omdat dit afhangt van de duur van de lopende contracten met klanten.

Over de onderhandelingen raakte de afgelopen weken bekend dat de directie bereid was te praten over invoering van een regeling 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT) voor werknemers vanaf 53,5 jaar en ook wou nagaan in welke mate mensen die hun job zullen verliezen in aanmerking komen voor een 50-tal vacatures.