49 miljoen euro voor Vlaamse bedrijven als compensatie voor emissiekosten

De Vlaamse overheid heeft in 2014 aan een honderdtal aanvragers in totaal 49 miljoen euro toegekend als compensatie voor indirecte CO2-kosten in het kader van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dat valt te lezen op de website van het Agentschap Ondernemen.

Het emissiehandelssysteem heeft als doel de CO2-uitstoot te beperken. Er wordt gewerkt met uitstootrechten, die een bedrijf mag verkopen als het er een overschot van heeft. Omdat echter wordt gevreesd dat bepaalde ondernemingen zouden verhuizen naar regio's zonder uitstootbeperkingen, zette de Vlaamse regering vorig jaar een compensatieregeling op, waarmee bedrijven momenteel tot 85 procent van de kosten kunnen terugkrijgen. Ook in een aantal andere Europese lidstaten werd een dergelijke regeling uitgewerkt.

"In 2014 werd aan 104 aanvragers een totale compensatie van 49 miljoen euro toegekend", valt te lezen op de website van het Agentschap Ondernemen. Het is niet meteen duidelijk over welke bedrijven het gaat. Het agentschap roept ondernemingen op om voor eind maart een aanvraag in te dienen voor emissiekosten die vorig jaar werden gemaakt.

Momenteel woedt in het Europees Parlement een discussie over de uitstootrechten. Door de economische malaise is er een overschot ontstaan, wat de prijs aanzienlijk heeft doen dalen. Milieuorganisaties vinden dat het systeem daardoor niet meer werkt. Ze vragen dat overtollige emissierechten uit de markt worden gehaald, zodat CO2 uitstoten opnieuw duurder wordt. Bedrijven zouden dan opnieuw worden aangezet om te investeren in propere technologieën.