"Samenzwering tegen vrouwen maakt wereld armer"

De wereld misloopt economische groei omdat te veel landen vrouwen belemmeren buitenshuis te gaan werken. Dat klaagt Christine Lagarde, de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), aan in haar blog, naar aanleiding van een studie van het IMF over de rol van de vrouw in de economische ontwikkeling.
AP2014

Volgens de studie moeten landen wetten schrappen die vrouwen belemmeren om een job uit te oefenen. "In te veel landen zijn er wettelijke beperkingen die een samenzwering zijn tegen het economisch actief zijn van de vrouw", schrijft ze op haar blog. "In een wereld die op zoek is naar economische groei kunnen vrouwen een belangrijke rol spelen als ze niet tegengewerkt worden."

Uit een nieuwe studie van het IMF over het onderwerp blijkt dat bijna 90% van de landen ter wereld nog altijd minstens één wettelijke beperking hebben die gebaseerd is op het geslacht en dat 28 landen 10 of meer dergelijke wetten hebben. Het gaat dan over wetten die mannen toestaan hun vrouw te verbieden te gaan werken of wetten die vrouwen uitsluiten van bepaalde beroepen.

Economisch potentieel

De helft van de landen die afgestapt zijn van deze wettelijke restricties zou de arbeidsparticipatie van vrouwen binnen 5 jaar met zo'n 5% hebben zien stijgen.

Volgens Lagarde ligt hierin een enorm economisch potentieel. Ze citeert Peru als "een fantastisch voorbeeld". In 1993 voorzag de nieuwe grondwet in gelijkheid tussen man en vrouw en er moest een garantie zijn dat zowel vrouwen als mannen gelijke kansen hadden om een job te krijgen. Als gevolg hiervan werden er 15% meer vrouwen tewerkgesteld.

Uiteraard spelen ook andere factoren zoals opvoeding, de mogelijkheid tot kinderopvang en de regels rond bevallingsverlof een stimulerende rol in het aan het werk krijgen van vrouwen, maar de wettelijke rechten zijn fundamenteel.

Wereldwijd is 40% van de werkende bevolking vrouwelijk. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika werkt amper 21% van de vrouwen buitenshuis, tegenover 63% in de rest van Afrika en Oost-Azië.