Burgemeesters engageren zich om kinderarmoede tegen te gaan

Verschillende Belgische burgemeesters hebben een verklaring ondertekend waarin ze zich ertoe engageren om de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede. De ondertekening van het charter gebeurde in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA).

Staatssecretaris Sleurs benadrukt dat het niet gaat om een symbolische actie, maar om een "engagement".

De burgemeesters verbinden zich ertoe om ervoor te zorgen dat ook gezinnen uit kansarme wijken toegang hebben tot onderwijs en betaalbare kwaliteitszorg. Daarnaast beloven de steden om de arbeidsparticipatie van de ouders te ondersteunen, om financieel toegankelijke kinderopvang te voorzien, om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en om de toegang voor kinderen tot een veilige en geschikte woning te vergemakkelijken.

1 op de 5 kinderen in België

Momenteel wordt in Europa ongeveer 1 op de 4 kinderen blootgesteld aan het risico op armoede. In België gaat het om 1 op de 5, wat neerkomt op 400.000 kinderen die leven in een gezin onder de armoedegrens.

"Kinderarmoede is in de eerste plaats een stedelijk fenomeen", zo maakte minister Jambon duidelijk. "Het feit dat 1 op de 5 kinderen in ons land armoederisico loopt, is in een beschaafde maatschappij eigenlijk onaanvaardbaar. Alle beleidsniveaus moeten dus hun verantwoordelijkheid daarin nemen."

De "Verklaring van de burgemeesters tegen kinderarmoede" werd ondertekend door verschillende OCMW-voorzitters en door de burgemeesters Bernard Clerfayt (Schaarbeek), Lieven Dehandschutter (Sint-Niklaas), Jacques Gobert (La Louvière) en Luc Martens (Roeselare, en ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten).

Met Bart De Wever (Antwerpen), Daniël Termont (Gent), Willy Demeyer (Luik) en Paul Magnette (Charleroi) hadden eerder al de burgemeesters van enkele van de grootste Belgische steden hun handtekening onder het charter gezet.