Europa trekt geld uit voor varkenssector

Europa gaat geld uittrekken om de opslag van varkensvlees mee te ondersteunen. De Europese Commissie deed een voorstel in die zin om de varkensteelt financieel te ondersteunen. De voorbije jaren is de prijs van varkensvlees fors gedaald en daarom komt de Commissie nu over de brug.

Over heel Europa is de prijs van varkensvlees de voorbije jaren sterk gedaald. Dat is te wijten aan de combinatie van het Russische importverbod en de toegenomen productie. "Veel producenten draaien verlies en krijgen met ernstige liquiditeitsproblemen te maken", zegt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in een mededeling. Ook in Vlaanderen is de prijs van varkensvlees in vrije val.

21 van de 28 EU-lidstaten hebben nu groen licht gegeven aan een voorstel van Hogan om de sector te helpen. België is een van die landen. De maatregel komt erop neer dat de Commissie een deel van de basiskosten zal dragen van de opslag van bepaalde varkensvleesproducten. De steunperiode zal 90 tot 150 dagen duren. Zo wordt voor de opslag van ham 254 euro per ton uitgetrokken als de steun 90 dagen aanhoudt en 278 euro per ton als het om 150 dagen gaat.

Volgens Phil Hogan is de maatregel "het meest efficiënte middel dat we tot onze beschikking hebben om de moeilijke marktsituatie aan te pakken". Door de maatregel zal een aanzienlijk volume varkensvlees van de markt gehaald worden, "waardoor er een vloer onder de markt wordt gelegd".