Europa zal uitstoot van CO2 duurder maken

De commissie leefmilieu van het Europees Parlement heeft er met ruime meerderheid mee ingestemd dat de wet op emissierechten van CO2 aangepast wordt. Het bedrag dat bedrijven nu moeten betalen om te kunnen uitstoten, is te laag volgens Europa, dat de prijs automatisch zal corrigeren. Dat moet bedrijven aanmoedigen om groener te worden en opnieuw te investeren in CO2-arme technologie.

Bedrijven die CO2 uitstoten moeten daarvoor rechten kopen. Bedrijven die minder CO2 de lucht insturen, kunnen uitstootrechten verkopen. Die handel in emissierechten bestaat als sinds 2005, maar het systeem is altijd omstreden geweest. Het idee is dat de industrie zo weinig mogelijk zou willen uitstoten, of zou overstappen op hernieuwbare energie.

Door de economische crisis bedraagt de CO2-prijs nog maar 8 euro per ton in plaats van 30 euro. En dat is te laag om het systeem effectief te laten zijn.

"We hopen dat de CO2-prijs, die nu volledig tegen de vlakte is gegaan, wat hersteld wordt. Er is geen enkele stimulans meer voor de bedrijven om te investeren in CO2-arme technologie", zei Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) vanochtend, die rapporteur is in de commissie.

"We willen het Europese emissiehandelssysteem (ETS) herstellen om ervoor te zorgen dat er opnieuw stimulansen zijn voor de bedrijven om te investeren in CO2-arme technologie. Met dit nieuwe mechanisme hopen we dat te realiseren." Dat nieuwe mechanisme moet de uitstoot van broeikasgassen opnieuw duurder maken via een automatische prijscorrectie.

Bovendien moet de opbrengst van de uitstootrechten in een fonds terechtkomen dat bedrijven moet helpen om minder CO2 uit te stoten. De Europese Unie wil tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten.