Griekenland kondigt een nieuw tijdperk aan

De nieuwe Griekse regering belooft aan Europa om nu eens eindelijk werk te maken van echte structurele hervormingen in de economie en de administratie. De strijd tegen de corruptie en inefficiënte staat daarbij voorop om opnieuw groei te creëren.
AP2012

Opvallend in de lijst én in het voorwoord van de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis is de vermelding van "de nauwe samenwerking met de Europese partners en instelingen en het IMF", de trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds, waar Athene eerst niet meer van wou weten. De lijst bestaat overigens uit vier hoofdstukken, waarvan gehoopt wordt dat nu eindelijk het begin van een nieuw Griekenland gaan inluiden. (Bron: The Financial Times).

1. Fiscale hervormingen

De hervormingen van de belastingen is daarbij een eerste prioriteit. De Griekse regering engageert zich tot

 • een betere inning en strijd tegen belastingfraude en -ontwijking
 • modernisering en vereenvouding van de takswetgeving
 • databank met andere EU-partners om fraude te voorkomen

Daarnaast wordt de belastingsdienst versterkt, gemoderniseerd en transparanter en krijgt die meer bevoegdheden om op te treden, te onderzoeken en te bestraffen, evenals meer en voldoende gekwalificeerd personeel.

De uitgaven door de overheid zullen:

 • herbekeken en strenger gecontroleerd worden, zowel bij de centrale als de lokale overheden
 • tegelijk moet iedereen toegang krijgen tot kwalitatieve gezondheidszorg (punt van Syriza), maar wel in "samenwerking met Europese en internationale instituties, waaronder de OESO" (let op die vermelding!)

De sociale zekerheid en vooral het pensioenstelsel zal gemoderniseerd worden om misbruiken inzake vervroegd pensioen tegen te gaan om de druk op de pensioenfondsen te verlichten. Er komt ook een gegarandeerd basisinkomen en extra maatregelen voor werknemers tussen 50 en 65 jaar.

De strijd tegen de corruptie wordt een nationale prioriteit, vooral dan de strijd tegen de smokkel van brandstof en tabak. Inzake de administratie zal het aantal ministeries worden verminderd van 16 tot 10 en wordt gesnoeid in het aantal adviseurs en consultants, vergoedingen voor ministers, parlementsleden en topambtenaren en de subsidies voor politieke partijen.

2. Financiële stabiliteit

Athene belooft om de achterstand inzake sociale uitkeringen en terugbetaling van de veel betaalde belastingen te versnellen. Behalve voor mensen met een laag inkomen, zullen de procedures voor de inning van achterstallige belastingen worden verstrengd.

Ook de wankele bankensector wordt hervormd:

 • maatregelen om wanbetalingen strenger aan te pakken, behalve uitzetting van eigenaars uit hun eigen woning onder een bepaalde inkomensgrens
 • steun voor huishoudens die leningen niet kunnen betalen
 • samenwerking met ECB en Europese Commissie om Griekse banken stabiel te houden en tegelijk competitief

3. Promoten van economische groei

Privatiseringen van publieke eigendom:

 • privatiseringen die door eerdere regeringen zijn uitgevoerd, worden NIET TERUGGEDRAAID (toegeving Syriza)
 • privatiseringen die nog niet uitgevoerd zijn, worden herbekenen in het licht van het langetermijnbelang van de Griekse overheid, maar wel binnen EU-wetgeving

Hervorming van de arbeidsmarkt:

 • tijdelijke banen voor werklozen blijven behouden in overeenstemming met EU-partners en indien fiscale ruimte
 • verhoging laagste inkomens in overleg met sociale partners, EU-instellingen en in het licht van de concurrentiekracht

 

Meer marktgerichte economie:

 • wegnemen barrières voor vrije concurrentie
 • verminderen administratieve rompslomp
 • wegnemen onnodige restricties in bepaalde beroepscategorieën
 • energiemarkt in lijn met EU-richtlijnen

Tenslotte belooft de Griekse regering ook nog het juridisch systeem te vereenvoudigen en te moderniseren en het vertrouwen te herstellen in het nationale statistische bureau ELSTAT. De voorbije jaren werden de overheidsstatistieken in Athene systematisch vervalst, wat mee tot de huidige crisis heeft geleid.

4. Strijd tegen humanitaire crisis

Dit is een belangrijk punt voor de nieuwe regering in Athene, die toch ook wel op begrip van de Europese partners kan leiden. De forse stijging in armoede moet bestreden worden en de hulpverlening van de overheid inzake onderdak, voeding, gezondheidszorg en basisrecht op energie worden onder de loep genomen en waar nodig corruptie uit weggewied, onder meer door voedselbonnen en elektronische ID-kaarten met alle gegevens.

Dat alles mag echter GEEN negatief effect op de begroting en de schuldenlast hebben. Het geld daarvoor moet dus ergens anders gevonden worden door in de uitgaven te haken.

Is een echte hervorming op til?

Samengevat lijkt het plan van de nieuwe Griekse regering tegemoet te komen aan een oude eis van de Europese partners om de totaal inefficiënte en corrupte administratie en het wanbeheer in Griekenland te veranderen. 

De voorbije regeringen -gedomineerd door de conservatieven en socialisten- hebben weliswaar fors bespaard in de uitgaven, maar anderzijds weinig of niets aan structurele hervormingen doorgevoerd. Dat kon ook moeilijk, want de administratie zat dan ook vol met door politiek benoemde figuren uit beide grote partij.

De nieuwe regering die bestaat uit de radicaal-linkse Syriza, aangevuld met rechtse nationalisten, hebben nog geen band met die administratie en kunnen dus op dat vlak gemakkelijker hervormen. Of de Augiasstal nu echt uitgekuist wordt, moet nog blijken.