Raad van State schrapt vergunning Docks Bruxsel

De Raad van State heeft de socio-economische vergunning vernietigd van het shoppingcomplex Docks Bruxsel, aan de Van Praet-brug in Brussel. Docks, dat vroeger bekend stond als Just Under The Sky, zou een concurrent worden van Uplace, aan de Brusselse ring in Machelen.

Volgens de Raad van State is niet goed afgetoetst of het project wel voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften van het Brusselse Gewestelijk Bestemmingsplan.

Ook is niet voldoende duidelijk hoe de verwachte vervoersproblemen zullen worden aangepakt.

De bouw van het Docks project, met een kostprijs van 210 miljoen euro, is al begonnen, en het complex zou eind volgend jaar open gaan.