Regering werkt aan oplossing voor mantelzorgers

De federale regering werkt aan een oplossing om de financiële situatie te verbeteren van mensen die thuis zorgen voor een ernstig ziek familielid. Vorige week nog ontstond er ophef toen bleek dat werkloze mantelzorgers verplicht zouden worden een baan te zoeken, en hun premie zouden verliezen.

Vrijdag zal de ministerraad maatregelen nemen om zowel werklozen, werknemers als zelfstandigen die aan mantelzorg doen, te helpen. Eerder vandaag kwam het tot een akkoord daarrond binnen een werkgroep van de federale regering.

Premier Charles Michel herhaalde in de Kamer de "twee sterke engagementen" uit het regeerakkoord, namelijk het inzetten op activering en jobcreatie en daarnaast die ingrepen op een menselijke manier doorvoeren, rekening houdend met de solidariteit.

Met het akkoord over de mantelzorgers wil de premier ook een einde maken aan de zoveelste publieke ruzie tussen regeringspartijen CD&V en N-VA. CD&V-vicepremier Kris Peeters liet immers verstaan dat hij de vrijstelling wil behouden, waarop zijn N-VA-collega Jan Jambon verbaasd opmerkte dat Peeters de maatregel zelf op tafel had gelegd tijdens de regeringsonderhandelingen, wat dan weer werd ontkend door CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Meest gelezen