"Panoramisch gezicht op Gent 1534" is wel degelijk authentiek

Het STAM-topwerk "Panoramisch gezicht op Gent 1534" is wel degelijk authentiek. Dat blijkt uit een onderzoek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en De Zwarte Doos, de dienst Stadsarchief van de Stad Gent.
Hugo Maertens Bruges

Over de authenticiteit van het 16e eeuwse schilderij rezen in 2011 twijfels, nadat een medewerker van het stadsarchief op basis van bronnenonderzoek een publicatie had uitgebracht. Het oudste schilderij met zicht op de Arteveldestad was volgens hem een romantisch werk uit de 19e eeuw.

Het STAM liet het topstuk doorlichten door het KIK en dat bevestigt de authenticiteit dankzij optische microscopen, pigmentanalyses en infraroodreflectografie. "De opbouw van het schilderij is conform de opbouw van een 16e-eeuws schilderij: op de drager komt een grondlaag met daarop de imprimatura, gevolgd door de ondertekening en tot slot de uitwerking in verf, " zegt collectiebeheerder Jeannine Baldewijns (STAM).

Hugo Maertens Bruges

"Een realistisch beeld van de stad rond 1540"

Infraroodlicht maakte de ondertekening (foto onder) zichtbaar over de hele oppervlakte van het schilderij, dat overigens vrij gedetailleerd en vlot getekend bleek. Uit een pigmentanalyse bleek dat Hongaars azuriet (blauw) gebruikt werd, wat op het eind van de 16de eeuw veel minder gebruikelijk was. Ultravioletlicht bracht oude retouches en sporen van een vroege restauratie aan het licht.

Hugo Maertens Bruges

Daarnaast werd ook de kennis uit (bouw)historisch onderzoek door een team van De Zwarte Doos (stadsarchief Gent) gedeeld en die bleek overeen te komen met wat op het panoramische zicht is te zien. "We kunnen dus zeggen dat we op het schilderij een realistisch beeld van de stad rond 1540 krijgen", besluit collectiebeheerder Baldewijns.

Puzzelcompetitie

Morgen opent in het STAM de tentoonstelling "De zaak 1534. Een topstuk doorgelicht" over het "Panoramisch gezicht op Gent 1534". Die vertelt de geschiedenis van het topwerk en toont natuurlijk ook het werk zelf. Daarnaast zijn verschillende andere panoramische stadsgezichten te zien die het museum speciaal voor de tentoonstelling in bruikleen heeft gekregen.

Wie een stukje (of liever: 1.000 stukjes) van het "Panoramisch gezicht op Gent 1534" in huis wil hebben, kan vanaf 6 april in de museumshop terecht. Het STAM werkt immers aan een puzzelversie van het topwerk. Naar aanleiding van de lancering organiseert het museum diezelfde dag een "1534-puzzelcompetitie". Zestien teams van vier mensen krijgen de gelegenheid om het snelste de puzzel van 1.000 stukjes te maken. De puzzel zelf krijgen de deelnemers achteraf mee naar huis.