"Twintigers" liggen vooral wakker van werkloosheid

Hoe leven de twintigers van nu en wat verwachten ze van de toekomst? Dat zijn de centrale vragen in de documentairereeks “Twintigers”, die vanavond op Canvas begint. Voor deze driedelige reeks hield VRT-journaliste Lina Nasser (26) zichzelf een spiegel voor en volgde acht generatiegenoten op het moment dat ze voor beslissingen stonden die de rest van hun nog jonge levens kunnen bepalen.

Voor haar programma dook Lina ook in de statistieken achter haar generatie, generatie Y. En daaruit blijkt dat 6 op de 10 Belgische jongeren de toekomst donker tegemoetzien. Ze ervaren een grote maatschappelijke druk want tussen je 20 en 30 jaar “moet” er vaak zo veel gebeuren: afstuderen, een goede job vinden en een gezellige woning, een gezinnetje stichten, … Maar dat is niet vanzelfsprekend.

Werk

Een goede job vinden is de hoofdbekommernis van de twintigers. Ze liggen dubbel zo vaak wakker van werkloosheid. Ruim een vijfde van de twintigers beschouwt werkloosheid als hét maatschappelijke probleem in België, terwijl dat over de hele Belgische bevolking slechts één op de tien is.

En de vrees van de 20-tot-29-jarigen is vrij reëel, want bijna 1 op de 10 Vlaamse twintigers is werkloos. Werk is voor de twintigers dus heel belangrijk, maar niet louter voor het geld, want 95 procent vindt het belangrijker om iets te doen dat ze graag doen, dan om geld te verdienen.

Aan het opleidingsniveau zal het vaak niet liggen want 87 procent van de Vlaamse twintigers heeft het middelbaar afgewerkt en een kwart van hen is hoogopgeleid. Maar een job die aansluit bij dat opleidingsniveau is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En wie een job onder afstudeerniveau aanneemt, doet er gemiddeld 10 jaar over om een job te vinden die aansluit bij zijn of haar diploma.

Hotel Mama

Als je dan een inkomen hebt, is het vaak niet genoeg om meteen die andere droom waar te maken: een eigen woning kunnen betalen. Vandaar het succes van Hotel Mama, waar meer dan de helft van de twintigers verblijft tot er genoeg is bijeengespaard om de vleugels uit te slaan.

Daarom geeft bijna 70 procent van de twintigers aan dat ze in de komende 5 jaar willen verhuizen: een kwart wil verhuizen omdat ze een eigen woning willen kopen en bijna 4 op de tien denkt aan verhuizen omdat de gezinssituatie binnen afzienbare tijd zal veranderen. En dan denken we aan samenwonen, kinderen krijgen, …

Gezinnetje?

Kinderen krijgen, dat doen vrouwen nog vaak als twintiger: 49 procent van de vrouwen die in 2012 zijn bevallen, waren tussen de 20 en 29 jaar oud. Maar de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden, wordt steeds hoger. Kregen vrouwen in 1992 gemiddeld hun eerste kind toen ze 26,5 jaar waren, dan is die leeftijd tien jaar later al naar 28,5 jaar geklommen.

Om kinderen te maken, moet je meestal nog met z'n tweeën zijn. Maar dat zijn vele twintigers niet, en al zeker hebben ze geen lange relaties: slechts 20 procent is al langer dan 5 jaar met iemand samen.

Trouwen zit er voor een twintiger ook niet zo vaak meer in, want maar 4 procent is gehuwd. Het overgrote deel, 82 procent, is ongehuwd. 1 procent is alweer gescheiden en van de overige 3 procent is de burgerlijke staat onbekend.

Gezondheid

“In de fleur van m’n leven” zong zangeres Mira, toen ze nog in haar twenties was, maar niet alle twintigers blaken van gezondheid. Bijna één op de vijf (18,6 procent om precies te zijn) van de 20-29-jarigen blijkt chronisch ziek te zijn of heeft een handicap.

Daarnaast kampt 15 procent met psychologische problemen waar ze het afgelopen jaar hulp voor zochten. Die psychologische problemen kunnen bij twintigers vaak leiden tot zelfmoord. Bij vrouwelijke twintigers is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. Bij mannen van hun leeftijd is het de tweede doodsoorzaak -na verkeersongevallen- hoewel 1 op de 10 wel eens met zelfmoordgedachten rondloopt.

“Twintigers” op tv

Maar laat ons met een vrolijke noot eindigen, want die twintigers zijn de kwaadsten nog niet. Zo probeert 88 procent van hen zijn dromen te realiseren en vindt driekwart het belangrijk iets goeds te doen voor anderen… Zoals Lina Nasser, die “Twintigers” maakte, waarvan vanavond het eerste van drie delen om 21.35 wordt uitgezonden op Canvas.