"We zullen in de toekomst een lenig leger nodig hebben"

"Het leger is niet de ver-van-ons-bed-show". Met die boodschap trekt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag naar een colloquium over toekomst van het leger. Hij wil de maatschappij bij het beleid betrekken

"Defensie is niet meer de ver-van-ons-bed-show, we willen er de maatschappij bij betrekken."

"Op het vlak van communicatie schort er wel iets, altijd loyaal meegewerkt, maar misschien niet altijd goed gecommuniceerd."

"Niet iedereen heeft dezelfde visie op leger 2030, maar gemeenschappelijke visie dat we ons moeten inschakelen op internationale programma's. Ook de NAVO heeft nog altijd een rol te spelen. Hebben Defensie nodig en zullen een "lenig leger" nodig hebben."

Eerst bepalen welke Defensie we willen en dan zullen we zien hoeveel mensen we daarvoor nodig hebben.

Door de besparingen zullen we naar een kleiner leger moeten gaan, maar wel eentje dat soepel inzetbaar is en dat meegaat met de hoogtechnologische aspecten.

Ik zal vanmiddag ook een reflectiegroep vanuit de soldaten horen en uitkijken naar hun perspectief. We hebben met defensie de maatschappij iets te bieden wat de maatschappij nodig heeft. Ondanks de besparingen zijn we actief, o.a. in Mali en in het oosten van Europa (luchtruim verdedigen). We willen dit ook continueren, maar dat het moeilijk wordt in de budgettaire omstandigheden van vandaag, is wel duidelijk.

Nu ga ik naar de regering met een strategische visie op defensie (rond pasen), concrete maatregelen volgen bij de rentree (na het zomerreces). We verliezen nu een stuk van onze lenigheid en gaan bij besparingen aan veiligheid moeten inboeten.