Baby "Jules" al in december in vondelingenschuif gelegd

In de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in Borgerhout is begin december een kindje gevonden. De informatie is nu pas bekendgemaakt om de moeder niet af te schrikken. De jongen kreeg de voorlopige naam Jules van de vrouw die hem aantrof in de schuif. Hij bevindt zich momenteel in een pleeggezin en stelt het goed.
OCMW-voorzitter Fons Duchateau met het kindje.

Voor de buitenwereld heet het kind "Jules", maar in feite heeft hij intussen een echte naam gekregen. De voorlopige adoptieouders willen die liever geheimhouden, vandaar dat er over Jules gesproken wordt.

Toen hij werd aangetroffen, droeg baby Jules enkel een luier en was hij toegedekt met de dekentjes die in de vondelingenschuif liggen, zo heeft de Antwerpse OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) vanmiddag verteld op een persconferentie. Het kindje was volgens het doktersonderzoek diezelfde dag geboren, wellicht zonder medische bijstand. Politie en parket werden ingelicht over de zaak, meldde Duchateau ook.

Jules verbleef de eerste weken nadat hij gevonden was in een crèche, terwijl er gezocht werd naar een geschikt adoptiegezin. Het nieuws werd zo lang mogelijk uit de pers gehouden om de moeder niet af te schrikken en de kans op een hereniging niet te beschadigen.

Maar de moeder van het kindje heeft zich de voorbije maanden dus niet aangemeld. Ze heeft wel een infobrief en een puzzelstukje meegenomen. Daardoor kan ze later contact opnemen om informatie te krijgen over haar kind. Jules bevindt zich momenteel in een pleeggezin en stelt het goed. De voorlopige adoptieouders kunnen na 6 maanden een officiële adoptieprocedure opstarten.

Vondelingenschuif bestaat sinds 2000

De vondelingenschuif van Moeders voor Moeders werd opgericht in het jaar 2000. Het duurde zeven jaar voor er een baby te vondeling werd gelegd. Dat kindje, dat in november 2007 in het luik was gelegd, kreeg de voorlopige naam Thomas De Kleine.

Ook de andere baby's die er gevonden werden, kregen die naam "De Kleine" mee. Jules is het zevende kind dat aan Moeders voor Moeders wordt toevertrouwd en het vijfde dat effectief in de vondelingenschuif is achtergelaten. De vorige keer dat dit gebeurde was in november 2012. Een van de kinderen werd herenigd met de moeder, de anderen werden geadopteerd.

Als er een kindje in de schuif gelegd wordt, gaat er een stil alarm af, waarna er snel een hulpverlener ter plaatse komt. Wie de baby achterlaat, kan een omslag met een puzzelstukje meenemen. Het andere stukje blijft bij de baby. Zo kan de moeder later contact opnemen met de vondelingenschuif om informatie te krijgen over haar kind.

De normale procedure is dat er gezocht wordt naar een geschikt pleeggezin voor de baby. De moeder heeft zes maanden de tijd om haar kindje terug te vragen. Daarna wordt er een adoptieprocedure opgestart.