Bedrijven betalen opnieuw net zoals voor de crisis

Het betalingsgedrag van de Belgische bedrijven is sinds eind vorig jaar opnieuw op het niveau van bij het begin van de financiële crisis in 2008. Op Justitie na betaalt de federale overheid ook opnieuw meer facturen op tijd.

Volgens het studiebureau Graydon werden in het vierde kwartaal van vorig jaar 68,8 procent van de facturen van Belgische bedrijven op tijd betaald. Daarmee zit het betalingsgedrag voor het eerst opnieuw op het niveau van 2008, het begin van de financiële crisis in ons land.

Vooral het aantal grove wanbetalingen is afgenomen. Eén op de twaalf facturen wordt pas na 90 dagen of zelfs helemaal niet betaald. Dat is zowat 8 procent, maar zelfs voor de crisis lag dat cijfer tussen de 7 en de 9 procent, aldus Graydon.

Ook de federale overheid betaalt steeds meer facturen op tijd. In het vierde kwartaal betaalde die overheid 90 procent van de facturen op tijd. Enkel de FOD Justitie valt uit de toon. Die betaalt slechts 37 procent van de facturen volgens de afspraak en een vijfde van de facturen wordt meer dan 90 dagen te laat betaald.

De Vlaamse overheid betaalt volgens Graydon een vijfde van haar facturen meer dan 90 dagen te laat. Ze betaalt wel 72 procent van alle facturen binnen de afgesproken termijn.