Belgische leger krijgt forse versterking

13.000 nieuwe rekruten komen deze week het Belgisch leger aan de IJzer versterken. Begin februari trad al een eerste contingent van 13.000 nieuwe militairen in actie. Het zijn allen soldaten van de lichting 1914 of vrijwilligers die de voorbije maanden in Frankrijk een opleiding kregen.

Sinds 1 maart is de nieuwe Belgische dienstplichtwet van kracht. Alle mannelijke Belgen tussen 18 en 25 jaar zijn nu verplicht tot militaire dienst. Tot nu toe moest men in principe naar het leger in het jaar dan men 20 werd.

Oudere klassen dienstplichtigen waren al sinds het begin van de oorlog opnieuw onder de wapens. Door de nieuwe wet worden ook mannen opgeroepen die eerder aan de dienst ontsnapt zijn. Immers, tot 1911 moest elk gezin slechts één milicien leveren.

Dienstplichtigen die verblijven in het stukje onbezet België, maar ook op Frans of Brits grondgebied, zullen daadwerkelijk worden opgeroepen. Wie in bezet gebied woont, of in neutrale landen als Nederland, kan uiteraard niet worden gedwongen, ook al geldt ook voor hen de dienstplicht.

Toch zijn er voortdurend jongeren en mannen die uit het bezette België vertrekken om zich - meestal na een reis via Nederland en Engeland - te melden voor het leger.

De Duitse overheid in bezet gebied heeft dan ook maatregelen genomen om deze patriottische geestdrift af te remmen. Jonge mannen moeten zich elke maand melden bij de Kommandatur, om na te gaan of ze nog thuis zijn.

Duitsers gebruiken vlammenwerper

In het bos van Balancourt, niet ver van Verdun aan het Franse deel van de Maas, hebben de Duitsers een nieuw wapen ingezet. Een Britse krant beschrijft het gebeuren als volgt:

"De (Franse) verdedigers van de loopgraaf voelden hete lucht gloeien over de borstwering en in enkele seconden werden ze overstroomd met een brandende vloeistof waarvan ze dachten dat het pek was. Stromen van de vloeistof vielen over hen midden in de rook, alsof het door een pomp werd gespoten."

Het Duitse leger beschikt al sinds 1911 over vlammenwerpers, een toestel dat met gasdruk een brandend oliederivaat 18 meter ver kan spuiten. Af en toe werd het gesignaleerd aan het front, maar nu zijn voor de inzet gespecialiseerde eenheden gevormd.

Erg betrouwbaar is het wapen niet, want deze aanval heeft slachtoffers aan beide kanten gemaakt. "De Moffen hadden met brandend pek hun loopgraven in een afschuwelijke vuurgloed veranderd. Het bos stond in vlammen", schreef een Frans officier, die achteraf zowel Duitse als Franse lijken door elkaar vond.

lees ook