Inzet militairen kostte al 1,85 miljoen euro extra

De inzet van militairen in het straatbeeld naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau heeft al tot ruim 1,85 miljoen euro aan extra kosten geleid, bovenop de lonen van de betrokken soldaten. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in de Kamer bekendgemaakt. Hij gaf er ook aan dat hun lonen niet zullen worden gelijkgetrokken met die van de politie.

Zoals bekend betaalt Defensie nog steeds de basislonen van de driehonderd militairen die een reeks gevoelige plaatsen beschermen in Brussel, Antwerpen, Luik, Verviers en Hoei. De extra kosten die voortvloeien uit de inzet - zoals materiaalkosten, bijkomende vergoedingen voor de militairen en eventuele nacht- en weekendpremies - zijn voor Binnenlandse Zaken.

Van de start op 17 januari tot 23 februari liepen die variabele kosten al op tot 1,85 miljoen euro. Een cijfer dat min of meer in lijn ligt met de 635.000 euro voor de eerste twee weken inzet die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) eerder al citeerde. De factuur is voor Binnenlandse Zaken, niet voor de betrokken steden.

Op vraag van heel wat Kamerleden kwam minister Vandeput ook terug op de kanttekeningen van de legervakbonden bij het loonverschil in vergelijking met de politie. "Dat is moeilijk te vergelijken, want de militairen doen geen politietaken. Ik heb me altijd uitgedrukt voor gelijk loon voor gelijk werk, maar wij doen hier enkel een statische beschermingsopdracht."

De lonen gelijktrekken is dus niet de bedoeling. "Als we die doos openen, raken we aan het hele militaire statuut en zal er heel veel moeten veranderen", onderstreepte Vandeput.

Tot slot herhaalde de minister dat hij niet per definitie tegen de inzet van militairen op bepaalde gevoelige plaatsen is, ook wanneer het algemene dreigingsniveau weer zou dalen. "Het ogenblik dat de natie Defensie nodig heeft, zal Defensie klaar staan om de natie te dienen", besloot Vandeput. Al moet bij zo'n verlengde inzet alles ook wettelijk en technisch voldoende geregeld zijn.

Sinds de aanslagen in Parijs en de antiterreuroperatie in Verviers bewaken 300 militairen gevoelige plaatsen in onder andere Brussel, Antwerpen en Luik.