Tobback: "Choquerend voorstel van verzekeraars"

SP.A-voorzitter Bruno Tobback is niet te spreken over het voorstel van de verzekeringssector om het gegarandeerd rendement voor aanvullende pensioenen te verlagen. "Als de regering dat laat gebeuren, maakt ze een einde aan de tweede pijler als echt pensioenbeleid. Dan wordt het aanvullend pensioen een veredeld beleggingsproduct." Ook de PS en de vakbonden vinden dat er niet geraakt mag worden aan de vaste rentevoet.

Assuralia, de sectorfederatie van de verzekeraars, wil het gegarandeerde rendement van 3,25 procent laten vallen en vervangen door een variabel tarief dat mee schommelt met een korf aan obligaties. Dat tarief zou een pak lager uitvallen. Drie op de vier werknemers in de privésector hebben een aanvullend pensioen.

"Dit is een choquerend voorstel", zegt Tobback. "Zonder dat rendement wordt het een beleggingsproduct en dat is niet wat de mensen die daar instapten vroegen. Zij wilden namelijk een aanvulling op het pensioen. In dat geval is het ook maar de vraag of de overheid dat nog in die mate fiscaal en parafiscaal moet ondersteunen."

Assuralia wijst voor haar vraag op de lage rente voor staatsobligaties. Een staatsobligatie op tien jaar levert nu maar 0,6 procent winst op. Tobback, ooit zelf pensioenminister, vreest dat die rente er niet zozeer toe doet, maar dat de sector enkel naar de eigen winstmarges kijkt. "Toen de rente op overheidsobligaties nog op vijf of zes procent stond, vroeg de sector dit ook al."

De Franstalige socialisten treden hun Vlaamse collega's bij in een persbericht. "Tot waar zal de regering van MR en N-VA gaan in het verarmen van de gepensioneerden?", klinkt het. De PS laat ook weten dat de socialisten in 2012 dezelfde vraag van de verzekeraars hebben afgewezen.

"De regels zomaar veranderen, kan niet"

De christelijke en de socialistische vakbond willen eveneens dat de rentevoet voor groepsverzekeringen behouden blijft op het huidige niveau. "De verzekeraars hebben de laatste jaren heel goed geboerd. Wij vinden het veel te gemakkelijk om nu de regels te veranderen", zegt Marie-Hélène Ska van het ACV.

"Het aanvullend pension is een uitgesteld loon voor de werknemers. Dat is een engagement dat onderhandeld is binnen de ondernemingen en de sectoren. De regels zomaar veranderen kan niet", aldus Ska.

"Na de aankondiging van de indexsprong, na het beleid van loonmatiging, kunnen en willen we zeker niet de regels veranderen wat de pensioenen betreft", stelt ze duidelijk. "Deze aankondiging van Assuralia toont dat de beste garantie is om een stevig wettelijk pensioen te behouden en te garanderen voor de toekomst."

LBC-NVK heeft het over "onaanvaardbare contractbreuk". De bediendebond wil dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) negatief antwoordt op de vraag van Assuralia. "Op die manier worden de conventionele en contractuele garanties van de werknemers gehandhaafd en beschermd."

Nicolas Maeterlinck