Twijfels over Uplace binnen Vlaamse meerderheid

In het Vlaams Parlement zijn vanmiddag opnieuw twijfels geuit over het grote belevingscentrum Uplace dat in Machelen zou komen. Onder meer CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel was er niet erg enthousiast over. Ook Bart Somers (Open VLD) bevindt zich in een moeilijke spreidstand en loopt niet over van enthousiasme.

Van den Heuvel -die ook burgemeester van Puurs is- uitte bij Linda De Win in "Villa Politica" een duidelijke voorkeur voor "de leefbaarheid van de bruisende handelskernen in onze binnensteden" en verwees daarbij naar de winkelnota van de vorige Vlaamse regering die alle kansen aan de kleinhandel wil geven. Die nota is ook een leidraad voor de huidige Vlaamse regering.

"Grotere projecten moeten worden afgewogen tegen de levenskracht van die stadskernen en als dat een groot gevaar zou zijn, heb ik daar mijn twijfels over", zei Van den Heuvel.

Even later werd Van den Heuvel daarover in het Vlaams Parlement aan de tand gevoeld door de oppositie die via Twitter op de hoogte was gebracht van zijn uitspraken als fractievoorzitter van de christendemocraten.

Van den Heuvel verweerde zich in het parlement en vond dat er rechtszekerheid moet komen en dat de engagementen die aangegaan zijn, nagekomen moeten worden.

Concreet schaarde hij zich achter het openbaar onderzoek naar de argumenten pro en contra dat de Vlaamse regering wil voeren, "zodat wij die regering in alle onafhankelijkheid een oordeel kunnen geven over Uplace". Los daarvan pleitte hij ook nog voor het "winkelkernversterkend beleid" van de Vlaamse regering. Als CD&V'er wenst hij naar eigen zeggen "niet te kiezen voor het een of het ander".

"We moeten project per project afwegen ", aldus Van den Heuvel. Een duidelijk antwoord in verband met Uplace kwam er niet, althans niet vanop de tribune van het Vlaams Parlement.

Algemeen of Mechels belang?

Ook Bart Somers (Open VLD) bevindt zich in een merkwaardige spreidstand. Als burgemeester van Mechelen is hij tegen Uplace, maar als fractieleider van Open VLD moet hij toch enige solidariteit tonen met het standpunt waarvoor de Vlaamse regering staat, namelijk pro Uplace.

Ook Somers schuift het wat voor zich uit en verwijst naar het openbaar onderzoek dat klaarheid zou moeten brengen. Maar hij blijft een koele minnaar van het Uplace-project: "Als we moeten kiezen tussen onze historische steden en een kunstmatige stad aan de andere kant, als er geen ruimte is voor de twee tegelijk, dan denk ik dat iedereen kiest voor onze historische steden.

Conclusie: de oppositie is er niet in geslaagd om tijdens het Uplace-debat een wig te drijven tussen de coalitiepartners. Maar van Uplace hoort u nog wel, dat is zeker.