"Kijk uit waar je je keppeltje draagt"

In Duitsland heeft het hoofd van de Joodse Centrale Raad, Josef Schuster, zijn geloofsgenoten aangeraden geen keppeltje te dragen in buurten met veel moslims. Na de aanslagen tegen Joden in Frankrijk en Denemarken is er ook in Duitsland ongerustheid over aanslagen.

"Jezelf verbergen is niet de juiste manier om om te gaan met bezorgdheid over antisemitisme", zei Schusters in een interview met rbb Inforadio. Toch hebben zij die zich zorgen maken volgens hem wel een punt.

"We moeten ons afvragen of het verstandig is om -in buurten met veel moslims zoals in Berlijn of andere grote steden- onszelf als Jood bekend te maken, bijvoorbeeld door het dragen van een keppeltje. Misschien is het beter om daar voor een andere vorm van hoofdbedekking te kiezen."

"Het is een ontwikkeling die ik vijf jaar geleden niet verwacht zou hebben en die enigszins zorgen baart", aldus Schuster. Hij roept de moslimgemeenschap ook op iets te doen aan het toenemende antisemitisme bij jongeren. Een van Schusters voorgangers stelde vorig jaar nog voor dat Joden in Duitsland niet als dusdanig herkenbaar op straat zouden komen.

Volgens Schuster voelen joden zich over het algemeen veilig in Duitsland. Toch moeten de veiligheidsmaatregelen volgens hem regelmatig herzien worden. Afgelopen dinsdag was er een ontmoeting tussen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière en de leiders van de joodse gemeenschap over het groeiende onveiligheidsgevoel. Hij verzekerde hen dat de veiligheid van de joden voor de Duitse regering een topprioriteit is.