"Variabel rendement enkel voor nieuwe groepsverzekeringen"

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is voorstander van een variabel rendement voor groepsverzekeringen, maar dan wel enkel voor nieuwe contracten. Engagementen uit het verleden moeten nagekomen worden, zoniet verdwijnt het vertrouwen, zegt hij.

Ons land kent drie pensioenpijlers. Naast het doorgaans erg lage wettelijke pensioen zijn dat de groepsverzekeringen die via de werkgever worden afgesloten en het pensioensparen dat u via uw bank kunt uitvoeren.

Enkele dagen geleden gooiden de verzekeraars een stok in het hoenderhok toen ze vroegen dat het wettelijk gewaarborgd rendement van groepsverzekeringen -de tweede pijler dus- vervangen zou worden door een opbrengst gelinkt aan de intrestvoeten.

Nu ligt dat rendement wettelijk vast op 3,25%, maar volgens de verzekeraars is dat in een periode van langdurig lage intrestvoeten voor hen niet houdbaar. Zij eisen of een verlaging van dat rendement en het liefst een variabel rendement aangepast aan de intrestvoeten op de markt.

De oppositie van onder meer SP.A en Groen vinden dat niet kunnen, want volgens hen moet het vertrouwen van de mensen in het pensioen bewaard blijven en zou een aanpassing van bestaande regelingen contractbreuk zijn.

Middenpositie van minister Bacquelaine

In "Terzake" nam minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) vanavond een tussenpositie in. Hij denkt dat het huidige vastgelegde rendement inderdaad te hoog is en geeft de voorkeur aan een variabel systeem.

Dat variabel rendement zou dan wel de evolutie op de markt volgen, maar zou tegelijk hoog genoeg moeten zijn om het systeem van aanvullend pensioen via groepsverzekeringen interessant genoeg te houden, anders dreigt de koopkracht van de twee miljoen gepensioneerden in ons land aangetast te worden en dat is slecht voor de economie, aldus de Franstalige liberaal.

Bacquelaine vindt het echter niet kunnen dat er gemorreld zou worden aan het rendement van bestaande groepsverzekeringen. Het vertrouwen van de werknemer moet behouden blijven en aan de bestaande afspraken mag dus niet geraakt worden, vindt hij. Het variabel rendement zou dan enkel kunnen voor nieuwe contracten.

Hoe dan ook wil hij het idee voorleggen aan de Nationale Arbeidsraad, waarin zowel de werkgevers (met de verzekeraars) als de werknemers in vertegenwoordigd zijn. Zij krijgen tot juni de tijd om zelf een hervorming uit te werken. Als dat niet lukt, al de minister zelf zijn verantwoordelijkheid nemen.

Meest gelezen