Directie Bpost wil 320-tal functies schrappen

De directie van Bpost wil een 320-tal functies, op een totaal van ongeveer 3.000, schrappen bij de ondersteunende diensten. Opmerkelijk: voor het eerst in de geschiedenis sluit de directie niet uit dat er naakte ontslagen zullen vallen.

De herstructurering maakt deel uit van het Alpha-plan, waarbij sinds september de centrale en ondersteunde diensten van het bedrijf tegen het licht werden gehouden in het kader van een efficiëntie-oefening. Hoeveel mensen er uiteindelijk hun baan zullen verliezen, zal pas na afloop van de oefening duidelijk worden. "Maar het zullen er in elk geval minder zijn dan 320", zegt woordvoerder Piet Van Speybroeck.

Volgens de christelijke vakbond zouden zo'n 900 personeelsleden betrokken zijn, omdat sommige functies door meerdere personen worden uitgeoefend. Een deel van de getroffen personeelsleden zijn statutair en zullen dus elders in het bedrijf tewerkgesteld moeten worden. Contractuelen en externen verliezen mogelijk hun baan. 

Een precieze timing voor de onderhandelingen ligt nog niet vast. De directie zou de herstructurering - die moet dienen om het bedrijf concurrentiëler te maken - tegen eind 2016 willen afronden.

Voor het eerst naakte ontslagen?

Voor het eerst in de geschiedenis van het postbedrijf worden naakte ontslagen niet uitgesloten. De woordvoerder wijst op het relatief groot aantal contractuelen en relatief jonge personeelsbestand in de ondersteunende diensten. Het afgelopen decennium verdwenen er jaarlijks gemiddeld 1.000 arbeidsplaatsen bij Bpost, maar dat kon steeds worden opgevangen via natuurlijk vertrek of pensionering. Dat blijkt deze keer veel moeilijker. "De vermindering van functies en de sociale voorwaarden zullen deel uitmaken van het sociaal overleg", luidt het.

Bij de vakbonden reageert men behoedzaam op de aankondiging; ook voor hen zijn naakte ontslagen immers een nieuwigheid. "We hebben akte genomen van de aankondiging en willen nu tijd om het dossier te analyseren. We moeten bekijken wat wettelijk binnen onze mogelijkheden ligt", verklaart Lieve Vanoverbeke van ACV-Transcom. "Voor ons is elk personeelslid evenwaardig." De sociale onderhandelingen vallen niet onder de procedure-Renault, want Bpost is een overheidsbedrijf.

Ook Jean-Piere Nyns van de socialistische vakbond blijft voorzichtig. Ook hij wil de nodige tijd nemen. Ook bij de Maildivisie van Bpost is een denkoefening aan de gang om concurrentiëler te werken, maar volgens Nyns zullen beide dossiers apart worden behandeld door de bonden. Een stakingsaanzegging is nog niet aan de orde. "Dat zou betekenen dat de onderhandelingen zijn mislukt", zegt de ACOD'er.