Europese commissie over fiscale rulings uit startblokken

In het Europees Parlement is de bijzondere commissie over fiscale rulings uit de startblokken geschoten. In de nasleep van de Luxleaks-onthullingen gaan de Europarlementsleden de komende zes maanden de speciale belastingakkoorden van lidstaten met multinationals tegen het licht houden.

"Onthullingen in de pers over zeer betwistbare fiscale praktijken hebben een momentum gecreëerd dat we moeten aangrijpen om concrete voorstellen te doen en een einde te maken aan deze praktijken", zo verklaarde de Franse conservatief Alain Lamassoure, die op de openingszitting tot voorzitter van de 45 leden tellende commissie werd verkozen.

De bijzondere commissie gaat de bijzondere belastingafspraken bestuderen die de lidstaten sinds 1991 met multinationals hebben gemaakt. Ze gaat ook bekijken hoe transparant nationale overheden zich opstellen en hoe de Europese Commissie deze dossiers aanpakt in het licht van de staatssteunregels. Ten slotte willen de Europarlementsleden ook nagaan welke negatieve effecten agressieve taxplanning heeft gehad op de openbare financiën.

De Belgen Philippe Lamberts (Ecolo) en Hugues Bayet (PS) zijn vaste leden van de commissie. Philippe De Backer (Open VLD), Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Gerolf Annemans (Vlaams Belang) zijn plaatsvervangers.

De oprichting van de bijzondere commissie had heel wat voeten in de aarde. Tegen de verwachtingen in vergaarde de groene fractie voldoende handtekeningen om de oprichting van een echte onderzoekscommissie op tafel te leggen, maar dat voorstel sneuvelde na een negatief juridisch advies. Daarop besloten de fractieleiders om een bijzondere commissie in te richten.

Fiscale rulings kwamen in het middelpunt van de belangstelling te staan na de publicatie van Luxleaks vorig najaar. Al enkele maanden voordien had de Europese Commissie een onderzoek geopend naar rulings in Nederland, Ierland en Luxemburg.

AP2013