Federale basisallocatie brandweerzones in maart betaald

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft zijn diensten de opdracht gegeven de basisallocatie voor de brandweerzones in maart uit te betalen. Gisteren is een brief naar hen verstuurd waarin staat aangegeven op welke dotatie ze kunnen rekenen. Dat heeft de minister in de Kamer geantwoord op een vraag van zijn partijgenoot Koen Metsu.

De federale dotatie maakt ongeveer 20 procent uit van het budget van de brandweerzones. Volgens Metsu, zelf burgemeester van Edegem, bestaat er bij de gemeenten nogal wat ongerustheid over de uitbetaling, want daarvoor werd geen deadline voorzien in het bevoegde Koninklijk Besluit van april vorig jaar.

Minister Jambon verzekerde Metsu dat zijn diensten opdracht hebben gekregen de basisallocatie in maart uit te betalen.